STABILIREA STANDARDULUI: MANAGEMENTUL ENERGIEI PENTRU PLANURILE DE ACȚIUNE DURABILE

28 Februar 2017 - Brussels (Belgium)

Standardele Internaționale pot încuraja dezvoltarea și implementarea unor abordări holistice și integrate pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilitate.

ISO 50001 și alte standarde de management energetic pot facilita eforturile municipalităților de a utiliza mai eficient energia în toate sectoarele. Aceste standarde stabilesc modalitatea de a stabili, implementa, menține și îmbunătăți un Sistem de Management Energetic (EnMS), permițând unei organizații să îmbunătățească performanța energetică în domeniile eficienței, securității și consumului. Sprijină organizațiile în reducerea consumului de energie, a costurilor cu energia și a emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățind în același timp managementul mediului.

Cum facilitează standardele realizarea dezvoltării durabile, ținând cont de inteligență, prin dezvoltarea de cerințe, cadre, îndrumări și tehnici și instrumente de sprijin?

Cum pot ajuta standardele să demonstreze implementarea eficientă a PAED (SEAP) și să angajeze comunitatea locală, permițând autorităților locale să își îmbunătățească înțelegerea necesităților colective de energie și să comunice mai bine cu privire la mediu și eficiența energetică?

Cum pot ajuta standardele la definirea indicatorilor de performanță pentru a monitoriza procesul și rezultatele și pentru a îmbunătăți gestionarea energiei?

Vizionati programul aici.

Locurile sunt limitate. Pentru mai multe informatii si pentru inregistrarea la eveniment, va rugam sa ne contactati la: brussels-office@iclei.org.

 

Materialele prezentate

Emanuele CosenzaSOGESCA vizionati  aici.  

Holger Robrecht, ICLEI Europe:  vizionati   aici.  

Marika Rošā, EKODOMA : vizionati   aici.

 

 

Twitter Conact Us Print