CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII

Introducere, sfaturi si instrumente din sesiunile de training

  • În ceea ce privește PAED, au existat deja câteva materiale cu privire la dezvoltarea și managementul energetic, a fost dezvoltată o colecție și o combinație de astfel de instrumente pentru a sprijini abordarea integrată corespunzătoare programului de training. Cititi mai mult.
  • Raport privind seminariile de instruire centralizata - Instruirea centralizată a constituit un element cheie al proiectului 50000&1 SEAPs pentru a sprijini coordonatorii și susținătorii, dar și municipalitățile în întregul proces al PAED+EnM, de la luarea deciziilor și până la implementarea și monitorizarea PAED. Sesiunile de training s-au axat, pe de o parte, pe procesul de PAED și Management Energetic în municipalitățile participante, iar pe de altă parte în transferul de experiență atât între structurile de sprijin și municipalitățile participante, cât și în afara acestora.
  • Raport privind seminariile de instruire locala - Partenerii de proiect EnM-SUPPORTERS (atât cei care oferă tutorat, cât și cursanții) au organizat după trainingul primit cel puțin 2 cursuri de instruire locală de o zi pentru colegii lor și pentru municipalitățile EnM din țara lor pentru a împărtăși conținutul celor 3 traininguri centralizate și a începe diseminarea noilor cunoștințe dobândite. Instruirea locală a vizat ofițerii de formare, factorii de decizie și actorii cheie relevanți din cel puțin 5 municipalități din zona lor (sunt implicate 8 zone în 8 țări, adică cel puțin 40 de municipalități). Seminariile locale au ținut cont de nevoile speciale ale municipalităților din zona fiecărui partener.
  • Raport privind instruirea deschisă centralizată despre metodologia EnMS+PAED pentru municipalitățile EU și structurile de sprijin - Un angajament politic puternic este o condiție prealabilă pentru succesul abordării EnMS+PAED deoarece, pentru implementarea sa, necesită o viziune pe termen mediu, dar și resurse adecvate (atât financiare, dar și în ceea ce privește capacitatea). Cooperarea cu toate părțile interesate relevante (sector public, privat, non-profit etc.) este esențială pentru implementarea cu succes a măsurilor identificate, iar promovarea inițiativelor de tipul abordării de jos în sus se poate dovedi un atu important pentru implementarea cu succes a măsurilor. Din acest motiv, o comunicare eficientă este importantă nu doar pentru asigurarea de sprijin, dar și pentru constituirea unei alianțe cu societatea și factorii interesați relevanți pentru succesul acestor măsuri.

Monitorizare si implementare

Raport privind selectarea și implementarea actiunilor PAED: Acest raport conține informații generale despre 143  de acțiuni cu privire la climă implementate (în unele cazuri încă în desfășurare) în municipalitățile locale participante în proiectul 50000&1 SEAPs. Partenerii de proiect din cele 8 țări ale UE au raportat cele mai relevante acțiuni pentru fiecare autoritate locală implicată în proiect, care a condus la indicatori de performanță măsurabili în materie de energie.

Raport privind implementarea EnMS conform ISO 50001: Acest raport conține rezultatele verificării și implementării sistemului de management energetic (EnMS) în cele 8 țări partenere. Conform cerințelor ISO 50001, în faza de control municipalitatea ar trebui:

  • să planifice și să efectueze monitorizarea și măsurarea corespunzătoare;;
  • să evalueze periodic conformitatea;
  • să gestioneze neconformitățile, măsurile corective și măsurile preventive;
  • să verifice înregistrările;
  • să planifice și să efectueze auditul intern al EnMS;
  • să revizuiască EnM

Sinergiile și avantajele abordării EnMS+PAED: Acest raport conține rezultatele generale ale proiectului în relație cu abordarea integrată EnMS+PAED utilizată. Primul capitol recapitulează principiile și elementele de bază ale abordării integrate. Între timp, capitolul al doilea oferă o perspectivă și o comparație între abordarea PAED propriu zisă și abordarea integrată EnMS+PAED. Capitolele 3 și 4 se concentrează mai mult pe principalele avantaje și bariere ale abordării. Raportul se termină cu un capitol de concluzii.

ISO 50001 SI PLANIFICAREA ENERGIEI SUSTENABILE: INTEGRAREA UNUI PLAN DE ACȚIUNE DE ENERGIE SUSTENABILĂ ÎNTR-UN SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC – GHID TEHNIC 

Document de politici și recomandări pentru factorii de decizie UE:  Proiectul 50000&1 SEAPs a oferit o abordare coerentă pentru integrarea Sistemelor de Management Energetic (EnMS) cu PAED, în conformitate cu standardele de management energetic precum ISO 50001 și European Energy Award, ca și sistem de certificare a managementului calității pentru municipalitățile angajate în planificarea energiei sustenabile. Scopul a fost acela de a ajuta municipalitățile să depășească barierele care blochează instituționalizarea planurilor lor de acțiune și să consolideze structurile și procedurile interne pentru politicile și planificarea energetică de înaltă calitate și pe termen lung. În funcție de rezultatele proiectului, consorțiul 50000&1 SEAPs a identificat șase recomandări principale pentru a se asigura că abordările sustenabile ale politicilor și planificării energetice locale sunt răspândite și consolidate mai departe în Europa. 

 

fileadmin/user_upload/02_SEAP_Gabriela_Fistis_04122014.pdf

Instruire online

Proiectul Convenant capaCITY sprijină dezvoltarea în Europa a Planului de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) - de la motivație, planificare, implementare, monitorizare și evaluare.
Programul proiectului de consolidare a capacităților include un ușor program de învățare pentru liderii și personalul autorităților locale și un program de "formare a formatorilor", pentru a extinde ajutorul oferit, care să sprijine în mod activ municipii și orașe din 15 țări – expunerea pas-cu-pas a acțiunilor pentru climă și energie.
Aflați mai multe vizitând platforma capaCITY de training online.

Formare

Programul de formare 50000&1 SEAPs se adresează actorilor cheie – autorități locale și structurilor lor de sprijin. Obiectivul principal al programului este de a împărtăși cunoștințele și de a oferi asistență directă pentru înființarea și implementarea abordării EnMS+PAED.

Participanții la programul de formare vor beneficia de activități de la persoană la persoană și training-uri personalizate (atât online, cât și fizic), pentru două zile. Instruirea va fi asigurată de partenerii și municipalitățile pe care le susțin în cadrul proiectului.

Participarea la acest program este supusă unui proces de selecție. Accesul prioritar la programul de formare va fi acordat actorilor cheie situați în țările europene din afara țărilor vizate de 50000&1 SEAPs.

Mai multe informații cu privire la criteriile de selecție aplicate pot fi găsite aici..

Twitter Conact Us Print