Link-uri utile

Inițiative europene:

Pachetul European clima și energie 20-20

Pachetul climă și energie propus de Comunitatea Europeană (CE) în 2008 este o strategie politică de anvergură care vizează îndeplinirea angajamentului Uniunii Europene (UE) pentru combaterea schimbărilor climatice și promovarea energiei durabile (Comisia Europeană, 2008). Pachetul și legislația, adoptate în 2009, stabilesc ținte ambițioase care să fie atinse până în 2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul din 1990, creșterea cotei de energie regenerabilă la 20% și imbunătățirea eficienței  energetice cu 20%. Detalii aici.

Programul European Energie Inteligentã (IEE)

Programul European Energie Inteligentă este instrument UE de finanțare a acțiunilor de îmbunătățire a condițiilor și îndreptarea către o Europă mai inteligentă în domeniul energiei. IEE oferă :

  • Crearea unor condiții de piață favorabile
  • Dezvoltarea de politici și implementarea acestora
  • Pregătirea terenului pentru investitii
  • Consolidarea capacităților și abilităților
  • Informarea părților interesate și promovarea angajamentului

Convenția Primarilor

Pactul Primarilor este mișcarea europeană de masă în care sunt implicate autoritățile locale și regionale, care se angajează, în mod voluntar, la creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie pe teritoriul lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Pactului, își propun ca scop îndeplinirea și depășirea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 ale Uniunii Europene cu 20% până în 2020. Detalii aici.

ManagEnergy

ManagEnergy este o inițiativă de suport tehnic a Programului European Energie Inteligentă (IEE) care are ca scop să susțină actorii din sectorul public și consilierii lor, care lucrează în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile la nivel local și regional. Detalii aici.

Campania Energie Durabilã pentru Europa

Campania Energie Durabilă pentru Europa pune în evidență activități dedicate eficienței energetice și soluții pentru utilizarea energiei regenerabile. Credem că e timpul să conturăm o imagine mai mare a eforturilor noastre izolate pentru a inspira schimbarea. Concret se pune accent pe diseminarea celor mai bune practici în domeniul tehnologiilor energetice sustenabile, construirea de alianțe și inspirarea de noi idei și acțiuni în energie. Detalii aici.

 

Proiecte Europene:

Energie pentru Primari

O rețea de structuri suport în domeniul energiei durabile pentru Convenția Primarilor: primul proiect de sprijin activ pentru Coordonatorii și Susținătorii Convenției Primarilor - atingerea obiectivelor climatice și energetice ale UE prin implicarea municipiilor și orașelor europene în planificarea energiei durabile, reducerea consumului de energie și creșterea ponderii de surse regenerabile de energie (SRE). Integrarea Sistemelelor de Management Energetic cu PAED-urile a fost testată și promovată  prin acest proiect în mai multe municipalități din Europa. Detalii aici.

Aveti nevoie de mai mult support? Vizitați Toolbox of Methodologies on Climate and Energy.

Primari in acþiune

„PRIMARI în ACȚIUNE” împuternicește Coordonatorii și Susținătorii (C&S) Convenției Primarilor în acordarea de asistență în mod eficient municipalităților în implementarea și monitorizarea PAED-urilor. Prin scheme de îndrumare și coaching pentru C&S și municipalități, „Primari în acțiune” va permite C&S să simtă că pot acționa cu încredere la nivel local, prin angajarea de instrumente și experiențe existente în diferite medii  și să se sprijine unul pe altul spre un obiectiv comun. Detalii aici.

Covenant capaCITY

Consolidarea capacității autorităților locale de a iniția acțiuni pentru climă și energie. Convenant capaCITY preia provocarea urgentă de a dezvolta comunități mai sustenabile energetic  în Europa prin oferirea unui program european cuprinzător de consolidare a capacităților pentru guvernele locale pentru a sprijini toate fazele de punere în aplicare a unui plan de acțiune pentru energie durabilă (PAED) - de la motivație, planificare, implementare, monitorizare și evaluare. Detalii aici.

Aveti nevoie de mai mult support? Vizitați platforma capaCITY  de training online.

CONURBANT

O abordare de la egal la egal pentru implicarea CONURBaţiilor și aglomerărilor urbane: sprijinirea orașelor medii și mari și a localităților mai mici din zona metropolitană prin activități de training și sprijin de la egal la egal între municipalități mai mult sau mai puțin experimentate. Detalii aici.

Twitter Conact Us Print