DESPRE NOI

Ce este 50000& 1 SEAPs?

Proiectul “50000&1 SEAP” oferă o abordare coerentă a integrării sistemelor de management energetic (EnMS) cu Planuri de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED-uri), în conformitate cu standardele de management energetic, cum ar fi ISO50001. Acesta are ca scop de a ajuta municipalitățile să depășească barierele care blochează instituționalizarea planurilor de acțiune și să consolideze structurile și procedurile interne de înaltă calitate, pe termen lung ale politicii energetice și de planificare. Acest lucru garantează că abordările durabile la politica energetică locală și de planificare sunt răspândite și consolidate și mai mult în Europa.
“50000& 1 SEAP” este un proiect pe trei ani co-finanțat de Intelligent Energy Europe, care se va desfășura până în februarie 2017.

Care sunt obiectivele proiectului?

 • Să creeze o abordare coerentă - metodologia “50000 & 1 SEAP”- pentru integrarea EnMS și PAED-urilor , care pot fi replicate în întreaga Europă, pentru a dezvolta, implementa și monitoriza PAED-urile în conformitate cu ISO 50001 și să stabilească standardele de management energetic în 40 de municipalități selectate din opt țări.
 • Să instituționalizeze politicile energetice durabile și să asigure punerea în aplicare efectivă a PAED-ului în timpul și după durata de viață a proiectului.
 • Să facă rezultatele disponibile pe scară largă și să mărească numărul de suporteri instruiţi ai Pactului Primarilor, coordonatorii și municipalitătile care pun în aplicare abordarea “5000&1 SEAPs”.

Cine poate beneficia de “50000&1 SEAPs” ?

 • Autoritățile locale, cu accent special pe țările mediteraneene și noile state membre.
 • Coordonatorii Convenției și Susținătorii Pactului, agențiile de energie locale și regionale și alte structuri tehnice care lucrează cu autoritățile locale în cadrul Pactului Primarilor.
 • Actori-cheie implicati la nivel local in dezvoltarea, implementarea și monitorizarea EnMS + PAED-urilor în cadrul autorităților locale (utilități, instituții financiare, ONG-uri, asociaţii comerciale, etc).
 • Actorii implicați direct în procesul de certificare a EnMS la nivel local, în conformitate cu ISO50001(organisme de certificare și acreditare).

Cum poate ISO 50001 să îmbunătăţească PAED-ul?

Cerințele ISO 50001 au fost deja aplicate la PAED în mai multe municipalități din Europa. Abordarea “50000& 1 SEAP” ajută la:

 • Elaborarea unei politici de utilizare mai eficientă a energiei şi stabilirea de ținte și obiective pentru a răspunde politicii.
 • Identificarea de măsuri corective și potențiale  îmbunătățiri pentru planificarea PAED.
 • Să ​​demonstreze tertilor punerea în aplicare efectivă a PAED .
 • Implicarea comunității locale, care să permită autorităților locale să îmbunătățească înțelegerea nevoilor energetice colective și mai buna comunicare despre mediu  și eficiența energetică.
 • Dezvoltă metode pentru a ajuta la monitorizarea obiectivelor pe termen lung din PAED.
 • Oferă autorităților locale un control mai bun al progresului și capacitatea de a revizui cu ușurință măsurile preconizate.
 • Analizarea consumului de energie în gestionarea și utilizarea de bunuri imobiliare, a echipamentelor și proceselor utilizate, personalului implicat și a altor variabile care ar putea influența performanța energetică.
 • Definirea indicatorilor de performanță pentru a ajuta la monitorizarea procesului și a rezultatelor.
 • Îmbunătățirea continuă a managementului energetic.
Twitter Conact Us Print