What is 50000&1 SEAPs?

The 50000&1 SEAPs project provides a coherent approach to integrating Energy Management Systems (EnMS) with Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) according to energy management standards such as  ISO50001.

Why 50000&1 SEAPs?

The 50000&1 SEAPs approach helps municipalities to develop a policy for more efficient use of energy, and fix targets and objectives to meet this policy while reducing the energy bill.

Bine aţi venit la 5000&1SEAPs

ISO 50001, standarde de management energetic și PAED

ISO 50001 și alte standarde de management energetic pot facilita eforturile municipalităților de a utiliza energia într-un mod mai eficient în toate sectoarele. Aceste standarde descriu cum să se stabilească, să se implementeze, să se mențină Şi să se îmbunătățească un EnMS, permiţând unei organizații să atingă succesul continuu în toate domeniile de performanță energetică, inclusiv eficiență, siguranță şi consum.


Proiectul “50000& 1 SEAP” oferă o abordare coerentă a integrării sistemelor de management energetic (EnMS) cu Planuri de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED-uri), în conformitate cu standardele de management energetic, cum ar fi ISO50001.

Citește mai mult.

Twitter Conact Us Print