WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I ZRÓWNOWAŻONYCH PLANÓW DZIAŁAŃ

Raport dotyczący webinariów

W ramach projektu 50000&1 SEAP zorganizowano 4 webinaria, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak w sposób zintegrowany wdrożyć system zarządzania energią i działania z zakresu zrównoważonego planowania energetycznego.

Celem webinariów było zwiększenie liczby samorządów lokalnych, interesariuszy jak również Koordynatorów PB i organizacji je wspierających, które zostaną poinformowane i zaangażowane w projekt 50000&1 SEAP. W webinariach wzięło udział łącznie 94 uczestników.

Tematy poruszane podczas webinariów odzwierciedlają bariery i wyzwania dostrzeżone i omówione już wcześniej przez uczestników, a zebrane podczas otwartych sesji szkoleniowych, zorganizowanych w ramach projektu.

 Wśród nich znalazły się następujące zagadnienia:

1)   wyzwania dotyczące gromadzenia danych,

2)   proces opracowania SEAP w gminach,

3)   finansowanie EnMS+SEAP,

4)   monitorowanie.

Więcej informacji.

WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I ZRÓWNOWAŻONYCH PLANÓW DZIAŁAŃ

Monitorowanie

23 lutego 2017 – 15:00-17:00 CET

Webinarium było poświęcone dyskusji na temat sposobów wdrażania i monitorowania działań integrujących SZE i Plan działań na rzecz zrównoważonej energii, zgodnie ze standardami zarządzania energią, takimi jak norma ISO50001. Webinarium dotyczyło przede wszystkim wdrażania zintegrowanego podejścia w tych gminach, które już posiadają SE(C)AP: co należy wziąć pod uwagę, jakimi posłużyć się wskazówkami i narzędziami, kogo zaangażować, a także  było okazją do zaprezentowania międzynarodowych dobrych praktyk.

Eksperci podzielili się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas szkoleń, które odbyły się w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Do udziału w tym webinarium zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, władz regionalnych, Koordynatorów i Struktur Wspierających PB, agencji energetycznych, a także prywatni i publiczni interesariusze.

Program wydarzenia dostepny jest tutaj.

 

 

WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I ZRÓWNOWAŻONYCH PLANÓW DZIAŁAŃ

Finansowanie SZE+SEAP

3 listopada 2016 – 10:00-12:00 CET

Celem webinarium było wskazanie, jak wybrać najlepsze źródła finansowania lub stworzyć instrumenty finansowe umożliwiające wdrożenie działań mających na celu zintegrowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii z systemem zarządzania energią, zgodnie z normą ISO50001.

Poszukiwano odpowiedzi na pytania: jak sfinansować działania, co należy wziąć po uwagę, jak wykorzystać formułę PPP, a także zaprezentowano dobre praktyki z całej Europy.

Do udziału w tym webinarium zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, władz regionalnych, Koordynatorów i Struktur Wspierających PB, agencji energetycznych, a także prywatni i publiczni interesariusze.

Program wydarzenia jest dostępny tutaj.

 

 


WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I ZRÓWNOWAŻONYCH PLANÓW DZIAŁAŃ

Gminy opracowujące SEAP

22 luty 2016 – 10:00-12:00 CET

Podczas webinarium zaprezentowano jak systemy zarządzania energią mogą być zintegrowane z planami działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) zgodnie z standardami zarządzania energią takimi jak norma ISO50001. Webinarium dotyczyło sposobów wdrażania tego zintegrowanego podejścia w gminach, które nie mają opracowanego planu SEAP: pierwsze kroki, wskazówki i narzędzia, zaangażowanie i dobre praktyki z całej Europy.

Do udziału w webinarium zaproszono gminy, władze regionalne, Koordynatorów i Organizacje Wspierające Porozumienie Burmistrzów oraz publicznych i prywatnych interesariuszy. 

Program wydarzenia wraz z linkami do wszystkich prezenetacji można znaleźć tutaj.


WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I ZRÓWNOWAŻONYCH PLANÓW DZIAŁAŃ

Wyzwania dotyczące danych

16 wrzesień 2015 – 10:00-12:00 CET

Podczas pierwszego webinarium zapreznetowano jak można zintegrować systemy zarządzania energią z planami działań na rzecz zrównoważonej energii zgodnie z standardami zarządzania energią takimi jak ISO50001. Webinarium dotyczyło kwestii zbierania danych:

  • kto i jak może prosić o dane?
  • jak uzyskać dostęp do potrzebnych danych?
  • jak sprostać wyzwaniom związanym z danymi?

W webinarium wzięły udział gminy, władze regionalne, Koordynatorzy i Organizacje Wspierające Porozumienie Burmistrzów oraz publiczni i prywatni interesariusze. 

Program wydarzenia wraz z linkami do prezentacji można znaleźć klikając tutaj.

Nagranie z webinarium jest dostępne tutaj.

Twitter Conact Us Print