Szkolenia krajowe

W Polsce stowarzyszenie PNEC zorganizowało dwa krajowe szkolenia rozpowszechniające jednocześnie rezultaty projektu. Ich celem było budowanie potencjału 125 przedstawicieli samorządów lokalnych, Koordynatorów i Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów (PB) oraz innych instytucji wspierających gminy w ich drodze do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Wydarzenia odbyły się w dwóch miastach – Kościerzynie i Serocku – położonych w różnych regionach Polski, co sprawiło, że projekt 50000&1 SEAP był szeroko promowany i rozpowszechniany.

Wydarzenia miały na celu promocję metodologii projektu a także zachęcenie polskich gmin i ich partnerów do zastosowania bardziej zintegrowanego podejścia do planowania energetycznego i wdrażania działań w tym obszarze. W celu pozyskania większej liczby uczestników seminarium w Serocku zostało zorganizowane również w ramach projektu Mayors in Action. 

Sesje poświęcone były głównie następującej tematyce:

 • PB - idea, zobowiązania, wytyczne i narzędzia, 
 • Opracowanie BEi i SEAP zgodnych z metodologią PB, 
 • Przygotowanie  przeglądu energetycznego i planu naprawczego, zgodnych z normą ISO 50001, 
 • Metodologia 50000&1 SEAP (integracja SEAP + SZE), 
 • Metodologia 50000&1SEAP (zintegrowany SEAP+EnMS), 
 • Finansowanie działań na rzecz zrównoważonej energii, 
 • Dobry przykład z miasta Dzierżoniowa (pierwsza w Polsce gmina, w której zastosowano zintegrowane podejście SEAP + SZE).

Szkolenia dla gmin

W Polsce stowarzyszenie PNEC zorganizowało 2 wydarzenia, ukierunkowane na budowanie  potencjału przedstawicieli władz lokalnych - w Krynicy i Serocku. Położenie tych dwóch miast w różnych regionach Polski zapewniło szeroką promocję i rozpowszechnienie rezultatów projektu. Uczestniczące w wydarzeniach gminy uzyskały informacje nt. projektu i jego metodologii. Nauczyły się, jak wykorzystując metodologię  Porozumienia Burmistrzów (PB) przygotować SEAP, jak stworzyć system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 oraz jak zintegrować oba podejścia, aby uzyskać wymierne korzyści z ich wzajemnej synergii. W celu pozyskania większej liczby uczestników seminarium w Serocku zostało zorganizowane również w ramach projektu Mayors in Action. Obydwa wydarzenia zgromadziły łącznie 107 uczestników, wliczając w to przedstawicieli 47 gmin nie będących uczestnikami projektu, wśród których znalazły się: Baboszewo, Besko, Bielawa, Bielsko-Biała, Brzostek, Brzyska, Bydgoszcz, Chorkówka, Chorzele, Ciechanowiec, Cyców, Czarna, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dębowiec, Dzierżoniów, Ełk, Góra Kalwaria, Jasło, Jodłowa, Karczew, Kołaczyce, Kościerzyna, Krempna, Lublin, Łabowa, Miedzna, Mszczonów, Niepołomice, Nowa Dęba, Nowy Żmigród, Otwock, Piaseczno, Pionki, Poddębice, Podkowa Leśna, Pruszków, Raciechowice, Radomsko, Serock, Sękowa, Szerzyny, Świdnica, Tarnowiec, Warszawa, Zakroczym, Zaręby Kościelne. 

Sesje poświęcone były głównie następującej tematyce:

 • Zobowiązania w ramach PB, 
 • Opracowanie BEi i SEAP zgodnie z metodologią PB, 
 • Przygotowanie przeglądu energetycznego i planu naprawczego, zgodnych z normą ISO 50001, 
 • Stworzenie SZE: jakie działania podjąć i jakie można uzyskać korzyści, 
 • Metodologia 50000&1 SEAP (integracja SEAP + SZE), 
 • Gromadzenie danych dla potrzeb efektywnego zarządzania energią i monitoringu, 
 • Rola i zakres obowiązków specjalisty ds. energii, 
 • Dobry przykład z miasta Dzierżoniowa (pierwsza w Polsce gmina, w której zastosowano zintegrowane podejście SEAP + SZE).

Seminarium "Zrównoważone energetycznie miasta - od planowania do działania"

Kościerzyna - 26 listopada 2015

Blisko 50 osób zgromadziło seminarium pn. "Zrównoważone energetycznie miasta - od planowania do działania", które odbyło się w Kościerzynie w dniu 26 listopada 2015 r. Seminarium było przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym i było organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" i Urząd Miasta w Kościerzynie. Seminarium miało dwa podstawowe cele - pierwszym było przedstawienie aktualnej polityki UE i Polski w obszarze efektywności energetycznej, narzędzi i metod użytecznych podczas przygotowania i wdrażania lokalnych planów energetycznych (np. podejście zaproponowane w ramach projektu 50000&1 SEAPs) oraz możliwości finansowania proenergetycznych działań. Drugim celem spotkania było natomiast zainspirowanie przedstawicieli obecnych samorządów do działania poprzez prezentację wybranych inwestycji, które z sukcesem zrealizowano w polskich miastach i gminach. 

Szczegółową relację z seminarium oraz linki do wygłoszonych prezentacji można znaleźć pod adresem: http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/442-seminarium-nt-zrownowazonego-rozwoju-energetycznego-miast-i-gmin.

Integracja planów działań na rzecz zrównoważonej energii z systemem zarządzania energią

Serock - 22 maja 2015

Reprezentanci pięciu polskich miast i gmin (Słupsk, Sztum, Pilzno, Grybów, Żyraków) spotkali się w celu omówienia przyszłych działań dotyczących wdrażania projektu 50000&1 SEAPs. Spotkanie dało możliwość zaprezentowania wymagań projektowych, zwłaszcza w zakresie przygotowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowanych z systemami zarządzania energią (tu - zgodnymi z ISO 50001). Podstawowe zasady, ramy czasowe, spodziewane rezultaty oraz sposoby komunikacji zostały przedstawione przez organizatorów spotkania (PNEC). Ponadto uczestnicy mieli możliwość skonsultowania działań z przedstawicielem miasta Dzierżoniów - pierwszej polskiej miejscowości wdrażającej zarówno SEAP, jak i wspomnianą normę.

Szkolenie odbyło się jako wydarzenie towarzyszące seminarium “Plany gospodarki niskoemisyjnej I SEAPy szansą polskich miast I gmin w okresie 2014-2020). Ponad 800 tego typu planów zostanie opracowanych do końca 2015 roku. Wydaje się, że lokalne planowanie energetyczne nareszcie nabrało ukierunkowanego charakteru. Istotę zrównoważonego rozwoju energii podkreślono zarówno z punktu widzenia lokalnego, ale także krajowego i europejskiego.  

 

Twitter Conact Us Print