WYZNACZENIE STANDARDU: ZARZĄDZANIE ENERGETYCZNE A PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

28 luty 2017 - Bruksela (Belgia)

Międzynarodowe standardy zachęcają do opracowywania oraz wdrażania holistycznych i zintegrowanych podejść do zrównoważonego rozwoju.

ISO50001 i inne normy zarządzania energią mogą ułatwić gminom podejmowanie wysiłków na rzecz bardziej efektywnego wykorzystywania energii we wszystkich sektorach. Normy te określają sposoby ustalania, wdrażania, utrzymywania i usprawniania SZE, umożliwiając organizacji  poprawę charakterystyki energetycznej w obszarach efektywności, bezpieczeństwa i konsumpcji. Wspierają organizację w redukowaniu zużycia energii, kosztów energii i emisji gazów cieplarnianych, a także w jednoczesnym usprawnianiu zarządzania środowiskiem.

W jaki sposób standardy mogą ułatwić osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem inteligentnego rozwoju i odporności na zmiany klimatu, poprzez opracowanie wymagań, ram, wytycznych oraz  technik i narzędzi wsparcia?

W jaki sposób standardy pomagają zademonstrować skuteczne wdrażanie SEAP i angażowanie lokalnej społeczności, umożliwiając jednocześnie władzom lepsze zrozumienie potrzeb w zakresie wspólnego zapotrzebowania na energię i bardziej efektywne informowanie o środowisku i efektywności energetycznej?

W jaki sposób normy te mogą pomóc w definiowaniu wskaźników efektywności potrzebnych do monitorowania procesu, wyników oraz poprawy zarządzania energią?

Zobacz program spotkania tutaj.

Więcej informacji: brussels-office@iclei.org.

 

Materiały zaprezentowane podczas spotkania

Emanuele CosenzaSOGESCA : zobacz i pobierz prezentację tutaj.  

Holger Robrecht, ICLEI Europe :  zobacz i pobierz prezentację tutaj.  

Marika Rošā, EKODOMA : zobacz i pobierz prezentację tutaj.

 

 

Twitter Conact Us Print