2. OTWARTA SESJA SZKOLENIOWA @EUSEW 2016: ZARZĄDZANIE ENERGIĄ DLA PLANÓW ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

16 czerwca 2016 - Bruksela (Belgia)

Otwarta sesja szkoleniowa została zaplanowana w celu wsparcia władz lokalnych i regionalnych, zainteresowanych sposobami integrowania systemu zarządzania energią (EnMS) z planami działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). 

Warsztaty skupiły się na stronie praktycznej, wymianie doświadczeń, podpowiedziach i narzędziach wykorzystywanych przez doświadczone gminy i instytucje wspierające zintegrowane podejście. Wydarzenie podkreśla korzyści z wdrożenia metodyki 50000&1 SEAPs oraz przedstawia sposób wdrożenia zintegrowanego podejścia EnMS+SEAP, przez ukierunkowanie działań, wybranie możliwości finansowania oraz efektywne monitorowanie rezultatów.

Na bezpłatne warsztaty zostali zaproszeni przedstawiciele gmin, władze regionalne, instytucje wspierające i koordynujące Porozumienie Burmistrzów oraz prywatni interesariusze.

Program szkolenia dostępny jest tutaj

Prezentacje

Anette Jahn, Head of Sector, EASME, European Commission : zobacz i pobierz tutaj.  

Marco Devetta and Emanuele Cosenza, SOGESCA zobacz i pobierz tutaj.   

Evi Tzanakaki, Kostas Sioulas, CRES zobacz i pobierz tutaj.  

Patrycja Plonka, PNEC : zobacz i pobierz tutaj.   

Carlos Ezquerra, ALBEA  : zobacz i pobierz tutaj.   

Marika Rošā, EKODOMA : zobacz i pobierz tutaj.   

Lucian Ostrovati, Sannicolau Mare (Romania) : zobacz i pobierz tutaj.   

Pierre Crépeaux, Lorient (France)  : zobacz i pobierz tutaj.   

Lazar Karamitev (Bulgaria) : zobacz i pobierz tutaj.   

 

 

Raport nt. Otwartych Sesji Szkoleniowych dotyczących metodologii EnMS+SEAP dla europejskich gmin i instytucji wspierających

W ramach projektu 50000&1 SEAPs zorganizowano dwie Otwarte Sesje Szkoleniowe, zaadresowane głównie do władz lokalnych i instytucji je wspierających w zakresie ustanowienia i wdrażania podejścia EnMS+SEAP.

Prowadzone rozmowy podkreślały sposoby pokonywania głównej bariery, tj. zbieranie odpowiednich danych, aby rozpocząć planowanie działań z dokładnie określoną linią bazową. Niejednokrotnie nie tylko brak danych stanowi problem, często współpraca z dostawcami (energii) jest wyłącznie wyrazem dobrej woli, bez odpowiednich uregulowań prawnych. W związku z tym obraz państw UE pod tym kątem jest bardzo zróżnicowany.

Więcej można przeczytać tutaj.

Dostępne w językach: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Twitter Conact Us Print