1. otwarta sesja szkoleniowa @EUSEW 2015: ZARZĄDZANIE ENERGIĄ DLA PLANÓW ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

18 czerwca 2015 - Bruksela (Belgia)

Przedstawiciele gmin, władze regionalne, instytucje wspierające i koordynujące Porozumienie Burmistrzów oraz prywatni interesariusze zostali zaproszeni na bezpłatne warsztaty.

Otwarta sesja szkoleniowa została zaplanowana w celu wsparcia władz lokalnych i regionalnych, zainteresowanych sposobami integrowania systemu zarządzania energią z planami działań na rzecz zrównoważonej energii. Warsztaty skupiły się na stronie praktycznej, wymianie doświadczeń, podpowiedziach i narzędziach wykorzystywanych przez doświadczone gminy i instytucje wspierające zintegrowane podejście.

Program szkolenia dostępny jest tutaj.

Prezentacje

Marco Devetta, SOGESCA and Emanuele Cosenza SOGESCA : The 50000&1 SEAPs´ approach for Local Governments

Zygmunt Kuc, Municipality of Dzierzoniòw : Energy Management System based on the PN-EN ISO 50001 - implementation in Dzierzoniòw

Vassiliki Amenda, Municipality of Likovrisi-Pefki : ISO 50001 as a tool for better energy management and a more accurate SEAP

Charlotte Spörndli, International Office European Energy Award : European Energy Awards

Siegfried Zoellner, ICLEI Europe : Optimizing energy use in cities through Smart Decision Support Systems

Christian Bottaro, Federazione dei Comuni del Camposampierese and Emanuele Cosenza, SOGESCA : EnMS for groups of Municipalities and joint SEAPs

Iudit Bere, Timisoara Municipality and Delia Coatarca, Denkstatt Romania : EnMS and already existing SEAPs

Miguel Reza and Monica Rivera,  Albea Transenergy : EnMS and SEAPs Development - Diputaciòn Ourense experience

 

 

Raport nt. Otwartych Sesji Szkoleniowych dotyczących metodologii EnMS+SEAP dla europejskich gmin i instytucji wspierających

W ramach projektu 50000&1 SEAPs zorganizowano dwie Otwarte Sesje Szkoleniowe, zaadresowane głównie do władz lokalnych i instytucji je wspierających w zakresie ustanowienia i wdrażania podejścia EnMS+SEAP.

Prowadzone rozmowy podkreślały sposoby pokonywania głównej bariery, tj. zbieranie odpowiednich danych, aby rozpocząć planowanie działań z dokładnie określoną linią bazową. Niejednokrotnie nie tylko brak danych stanowi problem, często współpraca z dostawcami (energii) jest wyłącznie wyrazem dobrej woli, bez odpowiednich uregulowań prawnych. W związku z tym obraz państw UE pod tym kątem jest bardzo zróżnicowany.

Więcej można przeczytać tutaj.

Dostępne w językach: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Twitter Conact Us Print