Oferta szkoleniowa projektu 50000&1 SEAPs

Co możesz uzyskać dzięki naszym szkoleniom?

  • Sposoby tworzenia, wdrażania i utrzymywania SEAPów w całej Europie w 40 wybranych gminach w 8 różnych krajach;
  • Możliwe do replikacji narzędzia umożliwiające skuteczną integrację SEAP z Systemami Zarządzania Energią (SZE);
  • Większą wiarygodność wobec trzeciej strony dzięki wykorzystaniu SZE;
  • Dostęp do sieci wsparcia instytucji i gmin współpracujących w celu wypracowania najlepszych praktyk w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gminach.

Ta sekcja jest poświęcona szkoleniom organizowanych w ramach projektu 50000&1 SEAPs na poziomie międzynarodowym.

Więcej o rezultatach i informacjach otrzymanych podczas otwartych sesji szkoleniowych przeczytasz tutaj:

Raport dotyczący otwartych scentralizowanych sesji szkoleniowych dla gmin z UE i struktur wspierających zawierający informacje otrzymane od uczestników

 

Szkolenia krajowe

Klikając tutaj uzyskasz dostęp do nowości i materiałów związanych z szkoleniami organizowanymi na poziomie krajowym i lokalnym.

Twitter Conact Us Print