What is 50000&1 SEAPs?

The 50000&1 SEAPs project provides a coherent approach to integrating Energy Management Systems (EnMS) with Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) according to energy management standards such as  ISO50001.

Why 50000&1 SEAPs?

The 50000&1 SEAPs approach helps municipalities to develop a policy for more efficient use of energy, and fix targets and objectives to meet this policy while reducing the energy bill.

Witamy w projekcie 50000&1 SEAPs

Norma ISO 50001, standardy zarządzania energią i Plany działań na rzecz zrównoważonej energii

Wdrożenie normy ISO 50001 lub innego standardu zarządzania energią może pomóc miastom i gminom bardziej efektywnie wykorzystywać energię we wszystkich sektorach. Standardy te pokazują, w jaki sposób zaplanować, wprowadzić w życie, stosować i stale udoskonalać w organizacji (którą może być np. samorząd lokalny) system zarządzania energią. Umożliwi on wprowadzanie ciągłych usprawnień we wszystkich obszarach związanych z wykorzystaniem energii, a obejmujących efektywność jej wykorzystania, bezpieczeństwo dostaw oraz zużycie.

Projekt 50000&1 SEAPs proponuje kompleksowe i spójne podejście do zagadnienia integracji lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) z systemami zarządzania energią (SZE) zgodnymi z uznanymi standardami, takimi jak ISO 50001.
Czytaj więcej.

Twitter Conact Us Print