STUDIA PRZYPADKÓW - NAJLEPSZE PRAKTYKI

Innowacyjne finansowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i OZE

Zapoznaj się ze szczegółowymi prezentacjami udanych projektów z całej Europy, które wykształciły nowe sposoby tworzenia i finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnictwie i oświetleniu ulicznym. Różne programy finansowania (tj. ELENA, JESSICA) przyczyniły się do realizacji następujących inicjatyw:  

Planowanie działań na rzecz zrównoważonej energii

Planowanie działań w zakresie zrównoważonej energii: uczenie się od siebie nawzajem (raport prezentujący udane doświadczenia współpracy partnerskiej w ramach projektów z programu Inteligentna Energia dla Europy: LEAP, Conurbant, Covenant CapaCITY, CASCADE i eReNet))

Projekty energetyczne realizowane w gminie

Platforma dialogu w perspektywie 2030 r.

Twitter Conact Us Print