PRZYDATNE MATERIAŁY

W tym miejscu partnerzy projektu 50000&1 SEAPs gromadzą przydatne poradniki, materiały metodologiczne i szkoleniowe oraz narzędzia wspierające integrację Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) z systemami zarządzania energią.

Zasoby te są przeznaczone dla samorządów lokalnych i ich partnerów, którzy rozpoczynają prace nad SEAPami lub są zainteresowani ich skorygowaniem z uwzględnieniem metodologii 50000&1 SEAPs.

Zgromadzone zasoby obejmują:

Zasoby krajowe

Klikając tutaj można uzyskać dostęp do wybranych zasobów dotyczących każdego z krajów docelowych projektu.

Raport końcowy podsumowujący najważniejsze rezultaty projektu 50000&1 SEAPs

Podejście EnMS+SEAP ma na celu większą instytucjonalizację planów SEAP w ramach działań samorządowych oraz zwiększenie wiedzy, także eksperckiej na temat energii, poprzez zapewnienie konkretnych szkoleń i narzędzi. Jako że projekt 50000&1 SEAPs dotyczy wdrażania przez zaangażowane w projekt gminy systemu zarządzania energią, wprowadzenie wymogów normy ISO 50001 stanowi kluczowy krok w kierunku poprawy efektywności i spójności wdrażania oraz monitorowania zaplanowanych w SEAPach działań (środków redukcji zużycia energii).

W porównaniu z ogólnym SEAPem, ISO 50001 nie wymaga przyjęcia konkretnych wskaźników ilościowych, ale opiera się na bardziej jakościowych wskaźnikach wyniku energetycznego (WWE).

 Raport dostępny w językach: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

 

 

 

Twitter Conact Us Print