Search results ( 1-1 from 1 )

22 May 2015

Integracja planów działań na rzecz zrównoważonej energii z systemem zarządzania energią

Integration of SEAPs with energy management systems

Reprezentanci pięciu polskich miast i gmin (Słupsk, Sztum, Pilzno, Grybów, Żyraków) spotkali się w celu omówienia przyszłych działań dotyczących wdrażania projektu 50000&1 SEAPs. Spotkanie dało możliwość zaprezentowania wymagań projektowych, zwłaszcza w zakresie przygotowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowanych z systemami zarządzania energią (tu - zgodnymi z ISO 50001). Podstawowe zasady, ramy czasowe, spodziewane rezultaty oraz sposoby komunikacji zostały przedstawione przez organizatorów spotkania (PNEC). Ponadto uczestnicy mieli możliwość skonsultowania działań z przedstawicielem miasta Dzierżoniów - pierwszej polskiej miejscowości wdrażającej zarówno SEAP, jak i wspomnianą normę.
Szkolenie odbyło się jako wydarzenie towarzyszące seminarium “Plany gospodarki niskoemisyjnej I SEAPy szansą polskich miast I gmin w okresie 2014-2020). Ponad 800 tego typu planów zostanie opracowanych do końca 2015 roku. Wydaje się, że lokalne planowanie energetyczne nareszcie nabrało ukierunkowanego charakteru. Istotę zrównoważonego rozwoju energii podkreślono zarówno z punktu widzenia lokalnego, ale także krajowego i europejskiego.
---
Representatives of 5 Polish municipalities (Słupsk, Sztum, Pilzno, Grybów, Żyraków) met together to discuss about project 50000&1 SEAPs future implementation. The meeting allowed to present project’s expectations especially in terms of sustainable energy action plans integrated with energy management system (according to ISO 50001). Rules, timeframes, expected results and communication aspects were presented by organizers (PNEC). It was also a possibility to have some guidance from Dzierżoniów - the first municipality in Poland which is implementing SEAP and ISO 50001.
Training was followed by a seminar “Low carbon emission plans and SEAPs as a chance for Polish municipalities in period 2014-2020”. Over 800 local energy plans will be prepared in Poland until the end of 2015. Seems that local energy planning finally gets more structured. The importance of sustainable energy development was emphasized from local, national and European point of view.	

Twitter Conact Us Print