Search results ( 1-1 from 1 )

29 January 2015

Bratsigovo Municipality Adhered to the Covenant of Mayors in the Framework of "50000 and 1 SEAPs" Project

Община Брацигово се присъедини към инициативата „Конвент на кметовете“ в рамките на проект “50000 and 1 SEAPs”

On 29 January 2015 the Municipal Council of Bratsigovo made a unanimous decision on the official adhesion of the Municipality to the Covenant of Mayors. With this act Bratsigovo committed to reducing CO2 emissions by at least 20% by 2020, in order to achieve the EU goals in the areas of environment and energy. To meet the targets Bratsigovo Municipality launched its development of Sustainable Energy Action Plan and initiated various actions in order to increase energy efficiency and the use of renewable energy in public and private sector.
Bratsigovo is one of the five Bulgarian local authorities that will integrate their SEAPs with energy management systems in accordance with the requirements of ISO 50001 as part of the "50000 and 1 SEAPs" project activities.
Bratsigovo Municipality (Pazardzhik district) is located in the western part of the Rhodope Mountain (Osogovo-Rhodope zone). The Municipality covers an area of 221 sq.km and its population amounts to 9648 people. It borders the municipalities of Krichim, Peshtera and Batak. Bratsigovo Municipality has adopted its development plan by 2020, updated Energy Efficiency Plan and Municipal plan for use of renewable energy sources.
---
На 29.01.2015 г. Общински съвет-Брацигово взе единодушно решение за присъединяване на общината към Конвента на кметовете. С този свой акт Общината поема доброволен ангажимент да постигне целите в областта на околната среда и енергията на ЕС чрез намаляване емисиите на въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20% до 2020 г. За изпълнение на тези цели община Брацигово стартира разработването на план за действие за устойчиво енергийно развитие и инициира дейности, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор.
Община Брацигово е една от петте български общини, които в рамките на проект „50000 and 1 SEAPs“ ще интегрират ПДУЕ със системи за управление на енергията в
съответствие с ISO 50001.
Брацигово се намира в област Пазарджик и попада в Западнородопската област на Осоговско-Родопската зона. Общината заема площ от 221 кв. км. и наброява население от 9648 души. Граничи с общините Кричим, Пещера и Батак. Община Брацигово е приела общински план за развитие до 2020 г., актуализиран план за енергийна ефективност и програма за възобновяеми енергийни източници.	

Twitter Conact Us Print