What is 50000&1 SEAPs?

The 50000&1 SEAPs project provides a coherent approach to integrating Energy Management Systems (EnMS) with Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) according to energy management standards such as  ISO50001.

Why 50000&1 SEAPs?

The 50000&1 SEAPs approach helps municipalities to develop a policy for more efficient use of energy, and fix targets and objectives to meet this policy while reducing the energy bill.

Esiet sveicināti 50000&1 SEAPs projekta mājas lapā!

ISO 50001, Energopārvaldības standarti un IERP

ISO 50001 un citi energopārvaldības standarti var atvieglot pašvaldību centienus dažādās nozarēs izmantot enerģiju daudz efektīvāk. Šie standarti nosaka kā izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot energopārvaldības sistēmu (EPS), ļaujot organizācijai panākt nepārtrauktu attīstību visas jomās, kas saistītas ar energoefektivitāti, drošību un resursu patēriņu.

Projekts “50000&1 SEAPs” sniedz iespēju integrēt EPS ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos (IERP), atsaucoties uz tādiem energopārvaldības standartiem kā ISO 50001.

Lasīt vairāk.

Twitter Conact Us Print