Piemēri

Innovatīvi finansējuma avoti energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu projektu īstenošanai

Šeit Jūs varat atrast sarakstu ar Eiropā veiksmīgi īstenotiem projektiem, kas rāda, kā veidot jaunus finanšu instrumentus sabiedrisko ēku, ielu apgaismojuma un mājokļu projektiem. Projekti īstenoti un atbalstīti no dažādām finansēšanas shēmām (piemēram, ELENA, JESSICA). 

Ilgtspējīga energoplānošana

Ilgtspējīga energoplānošana: mācāmies viens no otra (ziņojums par veiksmīgu līdzsadarbības darba pieredzi no Saprātīga enerģija Eiropai programmas līdzfinansētajiem projektiem LEAP, Conurbant, Covenant CapaCITY, CASCADE un eReNet.

Kopienas enerģija

Pretī 2030.gada mērķiem - platforma

Twitter Conact Us Print