Noderīgi materiāli

50000&1 SEAP projekta ietvaros ir apkopotas vadlīnijas, mācību materiāli un instrumenti, kas palīdz ieviest Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus un energopārvaldības sistēmas.

Šie materiāli ir piemēroti pašvaldībām un to partneriem IERP izstrādē vai to pārskatīšanā, izmantojot 50000&1 SEAPs pieeju.

Tie iekļauj:

Valsts resursi

Spiediet šeit, lai piekļūtu visiem materiāliem, kas izstrādāti speciāli katrai projekta valstij.  

 

50000&1SEAPs projekta gala ziņojums par nozīmīgākajiem rezultātiem un sasniegumiem 

EPS +IERP pieejas mērķis ir stiprināt IERP formālo integrāciju pašvaldībā un uzlabot pašvaldības darbinieku zināšanas energoplānošanā, kā arī viņu profesionālo kompetenci, nodrošinot īpašas apmācības un dažādus instrumentus. Tā kā 50000&1SE APs galvenā uzmanība ir vērsta uz energopārvaldības sistēmas ieviešanu vietējās pašvaldībās, tad ISO 50001 prasību ievērošana ir svarīgākais solis efektivitātes un konsekvences pilnveidošanā gan īstenojot, gan uzraugot ar IERP saistītās darbības. ISO 50001 neprasa noteikt īpašus kvantitatīvus rādītājus un mērķus, kamēr IERP gadījumā ir noteikti skaidri mērķi – samazināt CO2 emisijas par 20% līdz 2020.gadam. ISO 50001 drīzāk paļaujas uz kvalitatīvajiem energoefektivitātes rādītājiem. Ziņojums pieejams šādās valodās: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

 

 

Twitter Conact Us Print