NODERĪGAS SAITES

Eiropas iniciatīvas:

ES klimata un enerģētikas pakete 20-20

Klimata un enerģētikas pakete, ko 2008. gadā prezentēja Eiropas Komisija, ir ilgtspējīgas politikas stratēģija, kuras mērķis ir izpildīt Eiropas Savienības (ES) apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņām un veicināt ilgtspējīgas enerģijas attīstību (Eiropas Komisija, 2008). Paketē un likumdošanā, kas pieņemta 2009. gadā, pieņemti vērienīgi mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam. Tie ir: samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) par 20% salīdzinājumā ar 1990. gadu, palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru līdz 20% un uzlabot energoefektivitāti par 20%. Lasīt vairāk.

Saprātīga enerģija Eiropai (IEE) programma

Programma „Saprātīga enerģija Eiropai” ir ES finanšu instruments, lai uzlabotu iepriekš minētos pasākumus. IEE funkcijas:

  • radīt labvēlīgus tirgus apstākļus;
  • izstrādāt un īstenot politiku;
  • sagatavot bāzi investīcijām;
  • kapacitātes veidošana un zināšanas;
  • ieinteresēto pušu informēšana un apņemšanos veicināšana.

Pilsētu mēru pakts

Pilsētu mēru pakts ir Eiropas kustība, kas apvieno vietējus un reģionālus dalībniekus, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku energoefektivitāti un pēc iespējas lielāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Ar savu apņemšanos, pakta parakstītāji cenšas sasniegt Eiropas Savienības izvirzīto mērķi – līdz 2020. gadam samazināt CO2 emisijas par 20%. Lasīt vairāk.

ManagEnergy

ManagEnergy ir Eiropas Komisijas programmas Inteliģenta enerģija Eiropai (IEE) tehniskā atbalsta iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt publiskā sektora dalībniekus un viņu padomdevējus energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā vietējā un reģionālā līmenī. Lasīt vairāk.

Ilgtspējīga enerģija Eiropai kampaņa

Kampaņas “Ilgtspējīga enerģija Eiropai” darbība vērsta uz energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas risinājumu ieviešanu. Kampaņas mērķis ir dalīties ar labās prakses piemēriem par ilgtspējīgas enerģijas tehnoloģijām, kā arī veidot alianses un iedvesmot jaunas enerģijas idejas un rīcības. Lasīt vairāk.

 

Eiropas projekti:

ENERGY FOR MAYORS

Pilsētu mēru pakta Ilgtspējīgas enerģijas atbalsta struktūra: pirmais projekts, kas palīdz pakta atbalstītājiem un koordinatoriem sasniegt ES mērķus klimata un enerģētikas jomā, iesaistot vairākas Eiropas pilsētas ilgtspējīgas enerģijas plānošanā, samazinot enerģijas patēriņu un palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projekta ietvaros tika testēta EPS un IERP ieviešana dažādās Eiropas pašvaldībās. Lasīt vairāk.
Vairāk atbalsta? Iepazīsties ar dažādiem klimata un enerģijas metodoloģijas atbalsta instrumentiem.

MAYORS in ACTION

Projekts „MAYORS in ACTION” dod iespēju Pilsētu mēru pakta koordinatoriem un atbalstītājiem (K&A) efektīvi palīdzēt savām pašvaldībām īstenot un uzraudzīt IERP. Izmantojot apmācību shēmu K&A un pašvaldībām, MAYORS in ACTION ļauj K&A droši darboties vietējā līmenī, izmantojot esošos instrumentus un pieredzi, un atbalstīt vienam otru, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Lasīt vairāk.

Covenant capaCITY

Vietējo pašvaldību kapacitātes nostiprināšana, lai veicinātu klimata un enerģētikas plānu īstenošanu. Projekts „Covenant capaCITY” uzņemas izaicinājumu izveidot vēl ilgtspējīgākas enerģijas kopienas visā Eiropā, piedāvājot tiešsaites apmācības programmu pašvaldībām, lai atbalstītu tās izstrādāt Ilgtspējīgas Enerģijas rīcības plānu. Projekts palīdz rast motivāciju, plānot, ieviest, pārraudzīt un izvērtēt. Lasīt vairāk.
Nepieciešams vairāk atbalsta? Apmeklējiet CapaCITY tiešsaistes apmācības platformu.

CONURBANT

Līdzvērtīgas sadarbības pieeja palīdz savest kopā ES pašvaldības, kā arī palīdz vidēja izmēra pilsētām un to lauku teritorijās esošajām mazajām pašvaldībām sasniegt Pilsētu mēru pakta mērķus, izveidojot sadarbību starp mazāk un vairāk pieredzējušām pašvaldībām. Lasīt vairāk.

Twitter Conact Us Print