PAR PROJEKTA PARTNERIEM

Konsorcijs sastāv no 13 projekta partneriem no visas Eiropas. Visi projekta partneri ir pieredzes bagāti un gatavi atbalstīt ikvienu integrēt energopārvaldības standartus Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā. Izvēlies kādu no mums par sadarbības partneri, mācies un pilnveidojies!

 1. SOGESCA (Koordinators) - www.sogesca.it
 2. CRES - www.cres.gr
 3. PNEC - www.pnec.org.pl
 4. EKODOMA - www.ekodoma.lv
 5. ARM - www.arm-bg.net
 6. ECQ - www.ecq-bg.com
 7. AMET - www.amet.ro
 8. DENKSTATT  - www.denkstatt.ro
 9. DEPUTACION OURENSE - www.depourense.es
 10. ALBEA - www.albea-transenergy.com
 11. AMORCE - www.amorce.asso.fr
 12. MT PARTENAIRES INGÉNIERIE - www.mt-partenaires.com
 13. ICLEI Europe -  www.iclei-europe.org
Twitter Conact Us Print