Pirmās apmācības Siguldā

SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Bureau Veritas Latvia 2014. gada 24.oktobrī, Siguldas novada domes telpās organizēja pirmo projekta apmācību projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem.

Apmācību mērķis bija informēt pašvaldību pārstāvjus par energopārvaldības galvenajiem ieguvumiem, trūkumiem, labās prakses piemēriem, iepazīstināt ar ISO 50001 galvenajiem principiem, kā arī noteikt nākamos soļus energopārvaldības sistēmas ieviešanā katrā pašvaldībā un izejas datu apkopošanā. Projektā ir iesaistījušās piecas Latvijas pašvaldības – Cēsis, Daugavpils, Sigulda, Smiltene un Valmiera. No katras pašvaldības apmācībās piedalījās 2-3 pārstāvji, kas arī turpmāk iesaistīsies projekta aktivitātēs un energopārvaldības sistēmas ieviešanā savā pašvaldībā.

Projekta „50000&1 SEAP” pirmās apmācības noritēja veiksmīgi, un projekta darba grupa var turpināt darbību, lai sasniegtu izvirzītos projekta mērķus.

Prezentāciju materiāli no pirmās apmācības:
1.    Ilgtspējīgi enerģijas rīcības plāni. Pieredze līdz šim.
2.    Kāpēc ir nepieciešama energopārvaldība, ieguvumi, galvenie nosacījumi.
3.    Labā prakse Latvijas pašvaldībās. Piemēri.
4.    Nākamie soļi. Secinājumi.

Twitter Conact Us Print