Apmācības par energopārvaldības sistēmas izveidi un ieviešanu pašvaldībās

Energoefektivitātes likums, kas stājās spēkā 2016.gada 29.martā, uzliek par pienākumu novadu pašvaldībām (ja atbilst likuma prasībām) ieviest energopārvaldības sistēmu, bet republikas pilsētu pašvaldībām to arī sertificēt. Līdz ar to pašvaldībām ir jāizveido ilgtspējīga sistēma enerģijas datu uzskatei un analīzei, kā arī nepatraukti ir jāmeklē piemērotākie veidi, kā enerģiju izmantot pēc iespējas lietderīgāk savos infrastruktūras objektos ar pieejamiem resursiem. Pieredze rāda, ka ar energopārvaldības sistēmas palīdzību ir iespējams panākt 5-10% enerģijas ietaupījumu sistēmas ieviešanas pirmajā gadā, bet turpmākajos - 3% robežās. 

SIA „Ekodoma” speciālisti projekta 50000&1 SEAPs ietvaros ir pilnveidojuši savas zināšanas un pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē pašvaldībās. Pēdējo divu gadu laikā mēs esam izveidojuši un palīdzējuši ieviest energopārvaldības sistēmu piecās Latvijas pašvaldībās. Viena no tām – Daugavpils pilsētas – 2016.gada 9.decembrī saņēma energopārvaldības sertifikātu, kas apliecina, ka izveidotā sistēma atbilst standarta ISO 50001 prasībām un ir efektīva.

Ņemot vērā gūto pieredzi, SIA „Ekodoma” šī gada 15.februārī pašvaldību pārstāvjiem organizēja apmācības „Energopārvaldības sistēmas ieviešana pašvaldībās”

Apmācību galvenie temati: 

 • Kāpēc energopārvaldība ir iekļauta kā prasība normatīvajos aktos? Normatīvais regulējums šobrīd un nākotnē.
 • Kāpēc un kā novērtēt esošo situāciju pašvaldībā? Piemēri.
 • Energopārvaldnieka loma, pienākumi un uzdevumi. Piemēri.
 • Kā veidot energopārvaldības sistēmu? Praktiski piemēri no pašvaldībām.
 • Energopārvaldības sistēmas ieviešana. Enerģijas monitoringa platforma. Piemēri.
 • Energopārvaldības sistēmas sertificēšana. Priekšrocības un trūkumi.
 • Kā ieinteresēt un iesaistīt pašvaldības darbiniekus energopārvaldības sistēmas ieviešanā pašvaldībā. Ieteikumi. 

APMĀCĪBU PROGRAMMA

PREZENTĀCIJAS

Kāpēc energopārvaldība ir iekļauta kā prasība normatīvajos aktos? Normatīvais regulējums šobrīd un nākotnē (Ieva Kārkliņa, Ekonomikas ministrija)

Kāpēc novērtēt esošo situāciju pašvaldībā (Marika Rošā)

Kā novērtēt esošo situāciju pašvaldībā. Piemēri (Līga Žogla)

Energopārvaldnieka loma, pienākumi un uzdevumi (Marika Rošā)

Kā veidot energopārvaldības sistēmu. Praktiski piemēri no pašvaldībām (Marika Rošā)

Energopārvaldības sistēmas ieviešana. Enerģijas monitoringa platforma. Piemēri (Milda Pētersone)

Energopārvaldības sistēmas sertificēšana. Priekšrocības un trūkumi (Helēna Trošimova, Daugavpils pilsētas dome)

Kā ieinteresēt un iesaistīt pašvaldības darbiniekus energopārvaldības sistēmas ieviešanā pašvaldībā. Ieteikumi (Līga Žogla)

Training for municipalities

In Latvia Ekodoma organized 13 capacity building sessions for Local Authorities, building capacity of around 280 participants. These sessions involved 7 with the 50000&1 SEAPs project new municipalities, namely: Saldus, Salaspils, Liepāja, Jūrmala, Ventspils, Alūksne and Ķegums, since September 2015.
These municipalities participated in one or both events organised by Ekodoma in cooperation with another local initiatives. Two round tables took place in city of Liepāja on 9 September 2015 and on 30 March 2016 in Jūrmala. Ekodoma participated and presented the 50000&1 SEAPs project in four national workshops organised by Ministry of Economics. Moreover, in the training in Vidzeme Planning Region representative of the municipality of Cēsis Inta Ādamsone participated with the presentation of their achievements in 50000&1SEAPs (http://www.energoplanosana.lv/a:file/f:dTV3M3pyVVFDdCt4SzF4aDVtRW5oQT09).
In total in these trainings representatives of 36 different municipalities participated. On 12 May 2016 national conference “Energy potential today and tomorrow” was organised where one of the project partners – municipality of Ādaži presented their achievements in 50000&1SEAPs. In the second half of 2016, 2 energy forums in Cēsis and Sigulda were organized (with 51 attendees altogether). National training about EMS implementation in municipalities was organized on February 15 in Riga with 16 municipality representatives and energy managers participating.
Based on initial activities and general approach of 50000&1 project, Ekodoma also attracted additional funding for training on energy and climate in other municipalities. Based on the results from the city of Daugavpils, Ekodoma prepared and submitted a case study and application to Clean Energy Ministerial Award.

The main focus areas of the sessions held were:

 • 50000&1 SEAPs methodology (EnMS+SEAPs)
 • Setting up an EnMS: what steps to take and what are the benefits
 • National legislation and obligation for municipalities and cities to implement an EnMS
 • Why your city needs and energy manager and energy manager's responsabilities
 • Data collection and analysis- challenges and solutions with a special focus on municipal buildings

The following trainings/forums/peer-to-peer were organized during the project:

 

 

National trainings

In Latvia Ekodoma partners organized organised two capacity national training and dissemination events, building capacity of 56 participants.
The main focus areas of the sessions held were:

 • 50000&1 SEAPs methodology (EnMS+SEAPs)
 • Setting up an EnMS: what steps to take and what are the benefits
 • National legislation and obligation for municipalities and cities to implement an EnMS
 • Climate change and EnMS – challenges and opportunities
 • Why your city needs and energy manager and energy manager’s responsibilities
 • Importance of data collection and analysis in the municipality

The following events were organized during the project:

 • 12.11.2015, EKODOMA, Riga Latvia, First national training. 
 • 15.2.2017, EKODOMA, Riga Latvia, National training about EnMS in municipalities. link available here
Twitter Conact Us Print