Otrās apmācības Cēsīs

Veiksmīgi noslēgušās otrās projekta „50000&1SEAPs” apmācības, kas tika organizētas 2015. gada 26. augustā Cēsu novada domē (Cēsīs, Bērzaines ielā 6). 

Pasākumu atklāja SIA „Ekodoma” projektu vadītāja Marika Rošā, kura klātesošos iepazīstināja ar apmācību mērķi un plānoto dienas kārtību. Kā nākamie uzstājās projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvji no Cēsīm, Smiltenes, Siguldas un Daugavpils, kuri informēja klātesošos par līdz šim sasniegto projekta ietvaros. Ādažu novada domes pārstāvis apmācību dalībniekus iepazīstināja ar Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (IERP), galvenajiem IERP rezultātiem un plānotajām turpmākajām rīcībām. Apmācību otrajā daļā SIA „Ekodoma” pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar energopārvaldības sistēmas izveides procesu Daugavpilī. 

Apmācību noslēgumā SIA „Ekodoma” projektu vadītāja Marika Rošā informēja apmācību dalībniekus par turpmāko projekta gaidu un plānotajām aktivitātēm. 

Prezentācijas no pasākuma:

1. Energopārvaldības sistēmas izveides process Daugavpilī. (Marika Rošā, Jānis Ikaunieks)

2. Klimats un energopārvaldība. Iespējas un izaicinājumi. (Aiga Barisa)

Twitter Conact Us Print