Enerģijas forums Smiltenē

2016.gada 15.martā Smiltenē, Smiltenes pilsētas kultūras un sporta centrā Gaujas ielā 1 notika enerģijas forums. Forumu atklāja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis. 

Enerģijas foruma ieskaņā SIA "Ekodoma" speciālists Jānis Ikaunieks klātesošajiem Smiltenes novada pašvaldības darbiniekiem izklāstīja galvenos rezultātus, kas iegūti, balstoties uz SIA "Ekodoma" veikto enerģijas patēriņu apkopojumu visā novada teritorijā. Tālāk Marika Rošā sniedza īsu ieskatu par to, kāpēc pašvaldībā ir nepieciešama energopārvaldība, t.i. enerģijas patēriņa nepārtraukta uzskaite, ko tas nozīmē laika un finanšu ziņā un kas darbiniekiem būtu jādara. 

Pēc kafijas pauzes foruma dalībnieki dalījās divās grupās. Pirmā grupa klausījās sertificētā energoauditora Gata Žoglas lekciju ar piemēriem par enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām ēkās, bet otrā grupa piedalījās diskusijā par pasākumiem, ko iekļaut Smiltenes novada Ilgstpējīgas enerģijas rcības plānā. 

Foruma izskaņā otrās grupas dalībnieki informēja par izvēlētājiem pasākumiem, ko iekļaut novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā, kā arī visi dalībnieki devās kopā ar energoauditoriem ekskursijā pa Kultūras centru, lai uz vietas pārrunātu iespējas un risinājumus, kā šajā ēkā samazināt enerģijas patēriņu.

Twitter Conact Us Print