ENERĢIJAS FORUMS DAUGAVPILĪ

Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar SIA „Ekodoma” 2015. gada 22. maijā organizēja apmācības semināru - enerģijas forumu „Efektīva enerģijas patērēšana ēkās”.

Pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe. Kā pirmais savu prezentāciju sniedza SIA „Ekodoma” projektu vadītājs Jānis Ikaunieks, kas pastāstīja klātesošajiem par jau līdz šim paveikto projekta ietvaros. Mazliet vēlāk Jānis Ikaunieks sniedza arī otru prezentāciju par potenciālajiem risinājumiem karstā ūdens patēriņa samazināšanā pašvaldības iestādēs.

Nākamais uzstājās SIA „Ekodoma” galvenais energoauditors Gatis Žogla, kas sniedza prezentāciju par potenciālajiem risinājumiem siltumenerģijas patēriņa samazināšanā pašvaldības iestādēs un gaisa kvalitāti ēkās. 

Enerģijas foruma laikā tika demonstrēti arī labās prakses piemēri, un ar Salaspils pašvaldības pieredzi dalījās Salaspils siltuma pārstāve Renāta Brazinska. 

Apmācības seminārā piedalījās arī SIA „Ekodoma” projektu vadītājs Aivars Žandeckis, kas klātesošos informēja par potenciālajiem risinājumiem elektroenerģijas patēriņa samazināšanā pašvaldības iestādēs. 

Uz enerģijas forumu bija uzaicināts arī Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvis Kristaps Zvaigznītis, kas foruma dalībniekus informēja par energoefektivitātes līgumu (EPC) sniegtajām priekšrocībām pašvaldības ēku enerģijas samazināšanā. 

Pēc pusdienu pārtraukuma sekoja praktisko piemēru analīze par efektīvu siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu ēkās. Pasākuma noslēgumā ikvienam dalībniekam bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par efektīvu enerģijas izmantošanu ēkās, aizpildot testu par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar enerģijas taupīšanu. 

                                   

Prezentācijas no pasākuma:

1. Enerģijas patēriņš Daugavpils pašvaldības ēkās. Vai un kā to samazināt? Energopārvaldība. Kā to ieviest Daugavpilī? (Jānis Ikaunieks)

2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei. Potenciālie risinājumi pašvaldības iestādēs. (Gatis Žogla)

3. Kā energopārvaldību un enerģijas patēriņu samazina Salaspilī. (Renāte Brazinska)

4. Energoefektivitātes līgumu (EPC) lietošana dzīvojamo un pašvaldību ēku enerģijas patēriņa samazināšanā. (Kristaps Zvaigznītis)

5. Gaisa kvalitāte ēkās. (Gatis Žogla)

6. Karstā ūdens patēriņš. Potenciālie risinājumi pašvaldības iestādēs. (Jānis Ikaunieks)

7. Elektroenerģijas patēriņš. Potenciālie risinājumi. (Aivars Žandeckis)

8. Efektīvs siltumenerģijas patēriņš ēkā. Praktisko piemēru analīze. (Gatis Žogla, Jānis Ikaunieks)

9. Efektīvs elektroenerģijas patēriņš. Praktisko piemēru analīze. (Aivars Žandeckis)

 

Twitter Conact Us Print