Enerģijas forums Cēsīs

2016.gada 28.septembrī notika Enerģijas forums Cēsīs, Skolas ielā 6. Enerģijas foruma mērķis bija informēt Cēsu novada domes, kā arī pašvaldības iestāžu un citus atbildīgos darbiniekus par iespējām, kā samazināt enerģijas patēriņu ēkās, kā arī diskutēt par uzvedības maiņu un potenciālajām rīcībām, ko iekļaut Cēsu novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā līdz 2020.gadam. 

Īpašs uzsvars tika likts uz energopārvaldības sistēmas izveidi. Energopārvaldības definīcija ir vienkārša: tie ir centieni efektīvi un iedarbīgi panākt enerģijas lietderīgu izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus. Foruma laikā bija iespējams arī uzzināt par to, kādas pastāv iespējas un kā to dara citviet, piemēram, Daugavpilī un Smiltenē.

Par enerģijas foruma gaitu lasiet arī Cēsu novada pašvaldības mājas lapā "Noslēdzies Cēsu enerģijas forums"

Enerģijas foruma programma ir šeit.

 

Twitter Conact Us Print