ENERĢIJAS DIENA DAUGAVPILĪ

Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar SIA "Ekodoma" 18.jūnijā organizēja Daugavpils enerģijas dienu ar mērķi izglītot daudzdzīvokļu mājas vecākos par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti un tās paaugstināšanu. 

Pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas domes pārstāvis. Kā otrais uzstājas SIA "Ekodoma" projektu vadītājs Aivars Žandeckis, kurš klātesošajiem sniedza ieskatu par iespējamajiem veidiem kā samazināt enerģijas patēriņu daudzdzīvokļu ēkās. Par renovācijas iespējām klātesošos informēja biedrības „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” pārstāvis Kristaps Zvaigznītis. Ar renovācijas projektu pieredzi dalījās SIA „RENESCO” pārstāve Olga Levonoka. SIA „eco.NRG” pārstāvis Raimonds Švanks informēja klātesošos par ēku renovācijas sniegtajiem ieguvumiem kā arī dalījās ar informāciju par Dobeles pilsētas attīstību un nākotnes plāniem ēku renovācijas jomā. 

Enerģijas dienas noslēgumā ikvienam klātesošajam bija iespēja uzdod jautājumus speciālistiem un konsultantiem no iepriekš minētajiem uzņēmumiem. 

Prezentācijas no pasākuma:

1. Kāpēc un kā samazināt enerģijas patēriņu daudzdzīvokļu ēkās? Pirmie soļi pretī energoefektivitātei. (Aivars Žandeckis)

2. Ko darīt, ja neviens manā mājā negrib renovāciju? (Māra Laizāne un Kristaps Zvaigznītis)

3. Rezultāti un pieredze no esošajiem renovācijas projektiem Latvijā ar dažādām apkures alternatīvām. (Olga Levinoka)

4. Kāpēc ēku renovācija ir svarīga un kāpēc mēs tajā investējam: nākotnes plāni un pieredze no Dobeles. (Raimonds Švanks)

Twitter Conact Us Print