Apmācības Latvijā

Projekta ietvaros ir īstenotas divas centralizētās apmācības sesijas. Pirmās apmācības notika 2014.gada 24.oktobrī Siguldā, bet otrās - 2015.gada 1.aprīlī Daugavpilī un 2015.gada 26.augustā Cēsīs. Abu šo apmācību mērķis bija projektā iesaistītajām pašvaldībām skaidrot energopārvaldības galvenos elementus un iespējas, kā energopārvaldību integrēt kopā ar Ilgstpējīgas enerģijas rīcības plāniem un ieviest to pašvaldībā.

Papildus apmācību materiāli par sasniegumiem energoplānošanā un arī 50000&1SEAPs projekta pašvaldībās ir pieejami mājas lapā www.energoplanosana.lv.

 2015.gada 12.novembrī norisinājās arī pirmais nacionālais apmācības seminārs, kas tika organizēts sadarbībā ar projektu “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu”.

 Visu augstāk minēto pasākumu prezentācijas ir pieejamas sadaļā "Apmācības".

Twitter Conact Us Print