ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μια ομάδα από 13 έμπειρους εταίρους ανά την Ευρώπη είναι έτοιμη να σας υποστηρίξει στην ενσωμάτωση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου με πρότυπα ενεργειακής διαχείρισης. Ελάτε στην ομάδα μας, μάθετε, μοιραστείτε και διασκεδάστε μαζί μας!

 1. SOGESCA (Συντονιστής) - www.sogesca.it
 2. ΚΑΠΕ - www.cres.gr
 3. PNEC - www.pnec.org.pl
 4. EKODOMA - www.ekodoma.lv
 5. ARM - www.arm-bg.net
 6. ECQ - www.ecq-bg.com
 7. AMET - www.amet.ro
 8. DENKSTATT  - www.denkstatt.ro
 9. DEPUTACION OURENSE - www.depourense.es
 10. ALBEA - www.albea-transenergy.com
 11. AMORCE - www.amorce.asso.fr
 12. MT PARTENAIRES INGÉNIERIE - www.mt-partenaires.com
 13. ICLEI Europe -  www.iclei-europe.org
Twitter Conact Us Print