ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες:

Η δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια 20-20

Η δέσμη μέτρων για το Κλίμα και την Ενέργεια που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) το 2008, είναι μια φιλόδοξη πολιτική στρατηγική με στόχο την υλοποίηση της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ενέργειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). Το πακέτο μέτρων και η νομοθεσία, που υιοθετήθηκε το 2009, έθεσε φιλόδοξους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020: μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στο 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο 20%, και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (ΕΕ) κατά 20%. Διαβάστε περισσότερα.

Πρόγραμμα Intelligent Energy - Europe (IEE)

Το Πρόγραμμα Intelligent Energy – Europe είναι το εργαλείο της ΕΕ για χρηματοδότηση δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών και την μετάβαση προς μια πιο ευφυή στην ενέργεια Ευρώπη.  Το IΕΕ αφορά στη:

  • Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αγοράς
  • Διαμόρφωση, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής
  • Προετοιμασία του εδάφους για επενδύσεις
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Πληφορόρηση φορέων της αγοράς και ενίσχυση των δεσμεύσεων

Σύμφωνο των Δημάρχων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Διαβάστε περισσότερα.

ManagEnergy

Το ManagEnergy είναι μια πρωτοβουλία τεχνικής υποστήριξης του Προγράμματος Intelligent Energy - Europe (IEE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στοχεύει στη βοήθεια φορέων του δημόσιου τομέα και των συμβούλων τους σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Διαβάστε περισσότερα.

Εκστρατεία Sustainable Energy Europe

Η Εκστρατεία Sustainable Energy Europe προβάλει δραστηριότητες αφιερωμένες σε λύσεις ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας.  Πιστεύουμε ότι είναι καιρός να σχηματίσουμε μια μεγαλύτερη εικόνα μέσα από τις μεμονωμένες προσπάθειές μας και να εμπνεύσουμε την αλλαγή. Η έμφαση είναι συγκεκριμένα στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών, στο χτίσιμο συμμαχιών και στην έμπνευση νέων ιδεών και δράσεων. Διαβάστε περισσότερα.

 

Ευρωπαϊκά Έργα:

ENERGY FOR MAYORS

Ένα δίκτυο από υποστηρικτικές δομές για την αειφόρο ενέργεια, για το Σύμφωνο των Δημάρχων: το πρώτο έργο που υποστήριξε ενεργά τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου - για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια, εμπλέκοντας τις Ευρωπαϊκές πόλεις στο βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και αυξάνοντας την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργειας (ΑΠΕ). Η ενσωμάτωση των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και των ΣΔΑΕ δοκιμάστηκε και παρουσιάστηκε σε πολλούς Δήμους σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του έργου. Διαβάστε περισσότερα.
Περισσότερη Υποστήριξη; Επισκεφτείτε το Toolbox of Methodologies on Climate and Energy.

MAYORS in ACTION

Μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, το έργο "MAYORS in ACTION" θα επιτρέπει στους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων να προχωρήσουν περισσότερο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μέτρα, χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα εργαλεία και εμπειρίες σε διαφορετικές συνθήκες, και να αλληλοϋποστηριχθούν, έχοντας ένα κοινό σκοπό. Διαβάστε περισσότερα.

Covenant capaCITY

Στόχος η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη βελτίωση του κλίματος και το σχεδιασμό δράσεων αειφόρου ενέργειας. Το Covenant capaCITY δέχεται την πρόκληση να αναπτύξει βιώσιμες ενεργειακά κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, προφέροντας ένα αναλυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να ενισχύσει όλες τις φάσεις εφαρμογής του ΣΔΑΕ, τα κίνητρα, το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση ενός ΣΔΑΕ. Διαβάστε περισσότερα.
Περισσότερη υποστήριξη; Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: CapaCITY Online Training Platform.

CONURBANT

Μια συνολική προσέγγιση που εμπλέκει μικρούς και μεγάλους Δήμους. Στόχος του έργου είναι η στήριξη τόσο μικρών όσο και μεγάλων Δήμων, μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες και διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, από πιο πεπειραμένους στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαβάστε περισσότερα.

Twitter Conact Us Print