Καλες Πρακτικες

Καινοτόμος χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εδώ μπορείτε να βρείτε (στα Αγγλικά) λεπτομερή παρουσίαση επιτυχημένων έργων σε όλη την Ευρώπη, τα οποία αναπτύσσουν νέους τρόπους υλοποίησης και χρηματοδότησης επενδύσεων σε δημόσια κτίρια, οδικό φωτισμό και στέγαση. Διαφορετικά συστήματα χρηματοδότησης (δηλ. ELENA, JESSICA) συνέβαλαν στην υλοποίηση των ακόλουθων πρωτοβουλιών. 

Σχεδιασμός Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Sustainable Energy Action Planning: learning from each other (έκθεση σχετικά με την επιτυχημένη εμπειρία από έργα του Προγράμματος Intelligent Energy Europe: LEAP, Conurbant, Covenant CapaCITY, CASCADE και eReNet)

Ενέργεια για την Κοινότητα

Πλατφόρμα Towards2030-dialogue 

Twitter Conact Us Print