ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Το 50000&1 SEAPs θα συγκεντρώσει οδηγίες, εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με τα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης.

Οι πηγές είναι χρήσιμες σε Τοπικές Αρχές και στους συνεργάτες τους που ξεκινούν το σχεδιασμό του ΣΔΑΕ ή ενδιαφέρονται να το αναθεωρήσουν, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 50000&1 SEAPs.

Θα περιλαμβάνουν:

Πηγες απο τις χωρες του εργου

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πηγές που σχετίζονται ειδικά με κάθε μία από τις χώρες στόχους του έργου.

 

Τελικη Εκθεση για τα σημαντικοτερα αποτελεσματα του εργου 50000&1 SEAPs

Η προσέγγιση του ΣΔΕ + ΣΔΑΕ στοχεύει στην αύξηση της θεσμοθέτησης του ΣΔΑΕ σε κρατικούς οργανισμούς και στην ενίσχυση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ενέργειας, παρέχοντας ειδική κατάρτιση και εργαλεία. Δεδομένου ότι το έργο 50000&1 SEAPs επικεντρώνεται στην εφαρμογή των ΣΔΕ στις Τοπικές Αρχές, η εισαγωγή των απαιτήσεων του ISO 50001 αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας, τόσο στην υλοποίηση, όσο και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ΣΔΑΕ. Σε σύγκριση με το ΣΔΑΕ, το πρότυπο ISO 50001 δεν απαιτεί συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες, αλλά βασίζεται σε πιο ποιοτικούς δείκτες ενεργειακής απόδοσης (ΔΕΑ), όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Διαθέσιμο σε: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

 

 

 

Twitter Conact Us Print