4ο Τοπικό Σεμινάριο Κατάρτισης

Οργάνωση: ΚΑΠΕ  
Ημερομηνία: 5 Νοεμβρίου 2015
Τοποθεσία: Γραφείο ΣΒΑΠ (Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού)

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 8 άτομα από τους Δήμους Φιλοθέης-Ψυχικού, Μεταμόρφωσησ, και Ηρακλείου, τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων και ο εταίρος του ΚΑΠΕ EKODOMA από τη Λετονία (εκπροσωπούμενος από την M. Rosa).

Στόχος της κατάρτισης ήταν η παρακολούθηση και η υποστήριξη των διαδικασιών ανάπτυξης του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ και η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα εμπόδια και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Θεματικά πεδία: 

  •  Ρόλοι, διαδικασίες, εμπόδια, λύσεις κ.λπ. για ISO50001 και ΣΔΑΕ. Πώς να σχεδιάσετε και πώς να ενσωματώσετε
  •  Χρονολογίες βάσεις και έτη συλλογής δεδομένων 
  • Τύπος, ποιότητα, διαθεσιμότητα δεδομένων και τρόπος αντιμετώπισης των εμποδίων
  • Δείκτες απόδοσης και προτεραιότητες δράσεων
  • Κατάσταση προόδου σε κάθε δήμο
  • Λεπτομερής συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων σχετικά με την υπέρβαση των φραγμών

 

Twitter Conact Us Print