3ο Τοπικό Σεμινάριο Κατάρτισης

Οργάνωση: ΚΑΠΕ  
Ημερομηνία: 2 Απριλίου 2015
Τοποθεσία: Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 12 άτομα από τους Δήμους Φιλοθέης-Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου και Λαυρεωτικής. Σκοπός της κατάρτισης ήταν η σε βάθος ανάπτυξη των τεχνικών λεπτομερειών των διαδικασιών ISO 50001, της συλλογής δεδομένων και της ανάπτυξης του ΣΔΑΕ και η ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με τα εμπόδια και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Θεματικά πεδία:

  • Λεπτομερή βήματα για τη διαδικασία πιστοποίησης ISO50001 και πρόοδος που έχει επιτευχθεί
  • Η πρόοδος της συλλογής δεδομένων της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς και τα εμπόδια που διαπιστώθηκαν
  • Προγραμματισμός των επόμενων βημάτων και ανταλλαγή απόψεων

Το υλικό που διανεμήθηκε περιλάμβανε μια πολύ λεπτομερή παρουσίαση του προτύπου ISO 50001 και φόρμες συλλογής δεδομένων 

Twitter Conact Us Print