1ο Τοπικό Σεμινάριο Κατάρτισης

Οργάνωση: ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) 
Ημερομηνία: 12 Νοεμβρίου 2014
Τοποθεσία: Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, Γραφείο ΣΒΑΠ

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 10 άτομα από τους Δήμους Φιλοθέης-Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου και τον Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Σκοπός της εκπαιδευτικής συνάντησης ήταν να ξεκινήσει η διαδικασία SEAP-EnM στις Δραστηριότητες, να προσχωρήσει στο Σύμφωνο, να κατανοήσει τις δεσμεύσεις και να δημιουργήσει ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα και ομάδα εργασίας.

 

Το σεμινάριο παρουσίασε μια επισκόπηση όλων των θεμάτων ανάπτυξης του ΣΔΑΕ+ ΣΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων:

  • Οι δεσμεύσεις και οι διαδικασίες για το Σύμφωνο των Δημάρχων
  • Βήματα που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι που μετέχουν
  • Ανάπτυξη Δημοτικής Στρατηγικής και Ενεργειακή Πολιτική
  • Αρχική διάρθρωση του Δήμου και υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων
  • Απογραφή Εκπομπών Αναφροάς (σύμφωνα με ΣΔΑΕ) και Επισκόπηση Ενέργειας και Ενεργειακή Βάση Αναφοράς (ISO 50001)
  • Το παράδειγμα της Λυκόβρυσης-Πεύκης, ερωτήσεις και απαντήσεις
  • Προγραμματισμός των επόμενων βημάτων 

Το υλικό που διανεμήθηκε περιελάμβανε παρουσιάσεις για το έργο, το Σύμφωνο των Δημάρχων και το πρότυπο ISO 500001 και άλλα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στην 1η και 2η Κεντρική εκπαίδευση. 

 

Twitter Conact Us Print