Εκπαιδευτικες δρασεις για τους συμμετεχοντες Δημους

Η τοπική κατάρτιση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε σημαντικούς συντελεστές τουλάχιστον 5 Δήμων σε κάθε χώρα του έργου (συνολικά τουλάχιστον 40 Δήμοι). Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και συγκέντρωσε εμπειρίες από τις βέλτιστες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη με βάση όλες τις διαθέσιμες γνώσεις και ακολουθώντας τη δομή και το περιεχόμενο που πρότειναν οι εταίροι του έργου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των δήμων σε κάθε περιοχή.

Η Τοπική Κατάρτιση ακολούθησε την Κεντρική Κατάρτιση του έργου. Σε πρώτη φάση οι εταίροι του έργου διοργάνωσαν εσωτερικά μαθήματα κατάρτισης για τους συναδέλφους τους, προκειμένου να μοιραστούν το περιεχόμενο των τριών κεντρικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να κατανοήσουν και να βοηθήσουν καλύτερα στη διαδικασία ΔΕ+ΣΔΑΕ που αναπτύχθηκε στους ΔΕ-Δήμους και πέραν αυτών.

Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία κατάρτισης των συμμετεχόντων Δήμων σε κάθε χώρα, που αποτέλεσεί βασικό πυρήνα της ανάπτυξης του έργου, οδηγώντας στην κατάρτιση εκπροσώπους από 76 Δήμους (+ 1 Ομοσπονδία 11 Δήμων στην Ιταλία + 15 διακοινοτικές αρχές στη Γαλλία).

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 64 τοπικά σεμινάρια κατάρτισης και στις 8 χώρες του έργου: 24 στην Ιταλία, 8 στην Ελλάδα, 3 στη Λετονία, 3 στη Βουλγαρία, 12 στη Ρουμανία, 2 στην Πολωνία, 2 στην Ισπανία, 9 στη Γαλλία.

Στην Ελλάδα στα 8 Τοπικά Σεμινάρια Κατάρτισης, που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), καταρτίστηκαν εκπρόσωποι του των Δήμων-μελών του Συνδέσμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Παπάγου-Χολαργού, Ηρακλείου Αττικής καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου Λαυρεωτικής.

Περισσότερα για το κάθε Σεμινάριο:

Εθνικα Εκπαιδευτικα Σεμιναρια

<aside><article class="">

Στην Ελλάδα, το ΚΑΠΕ διοργάνωσε 2 εθνικές εκδηλώσεις κατάρτισης και διάδοσης αναπτύσσοντας τις δεξιότητες 185 συμμετεχόντων.

 • Η πρώτη, με τίτλο «Έργα Αειφόρου Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα και η εμπειρία των ΟΤΑ από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση», πραγματοποιήθηκε στις 14.10.2016 στην Αθήνα, από κοινού με τα έργα IEE Republic_ZEB και Mayors in Action. Η ειδική ενότητα, όπου παρουσιάστηκαν από το ΚΑΠΕ και τους Δήμους οι καλύτερες πρακτικές από το έργο 50000 &1 SEAPs, είχε τίτλο «Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης σε Δήμους», ενώ υπήρξε μία ενότητα για το θέμα χρηματοδοτικών εργαλείων κοινή και για τρία έργα καθώς και δύο άλλες Ενότητες: «Καλές πρακτικές Δήμων στην κατεύθυνση κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» και «Το Σύμφωνο των Δημάρχων στην πράξη». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 260 συμμετέχοντες, κυρίως από τις τοπικές αρχές και φορείς της αγοράς στον τομέα της δόμησης και της ενέργειας.  Δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας εδώ

 • Η δεύτερη με τίτλο «Ενεργειακή Διαχείριση και Παρακολούθηση των Δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» πραγματοποιήθηκε στις 24.02.2017 στην Αθήνα, από κοινού με το έργο Mayors in Action. Η ενότητα που αφορούσε αυτό το έργο είχε τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας σε Δήμους», ενώ η ενότητα του έργου Mayors in Action ήταν «Υλοποίηση και Παρακολούθηση ΣΔΑΕ». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 80 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων Δημάρχων, Αντιδημάρχων και προσωπικού των Δήμων.

Δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας εδώ
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

Οι κύριοι τομείς εστίασης των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν ήταν: 

 • Μεθοδολογία 50000&1 SEAPs (ΣΔΕ+ΣΔΑΕ)
 • Δημιουργία ενός ΣΔΕ: ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και ποια είναι τα οφέλη
 • Το Σύμφωνο των Δημάρχων: υλοποίηση της δέσμευσης της πόλης μέσω του ΣΔΕ
 • Γιατί ένας Δήμος χρειάζεται Ενεργειακό Διαχειριστή
 • Συλλογή δεδομένων - προκλήσεις και λύσεις 

</article></aside>

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

/Στην Ελλάδα το ΚΑΠΕ από κοινού με τον ΣΒΑΠ διοργάνωσε 2 στοχευμένες συναντήσεις (στρογγυλά τραπέζια) με τους συμμετέχοντες Δήμους της Αττικής στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 24 ατόμων. Αυτές οι συνεδριάσεις αφορούσαν 10 εκπροσώπους από τους Δήμους που μετείχαν στο έργο 50000&1 SEAPs, συγκεκριμένα: Μεταμόρφωση, Φιλοθέη-Ψυχικό, Παπάγό-Χολαργόύ, Λαυρεωτική, Ηράκλειο Αττικής.

Η πρώτη στις 07.12.2016 επικεντρώθηκε στην εδραίωση της διαδικασίας ΣΔΑΕ και της Διαχείρισης Ενέργειας.

Η δεύτερη στις 24.02.2017, στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνάντησης Κατάρτισης, επικεντρώθηκε στην υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του ΣΔΑΕ.

Οι κύριοι τομείς εστίασης των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν:

 • Μεθοδολογία 50000&1 SEAPs (ΣΔΕ+ΣΔΑΕ)
 • Δημιουργία ενός ΣΔΕ: ποια μέτρα πρέπει να λάβετε και ποια είναι τα οφέλη
 • Το Σύμφωνο των Δημάρχων: υλοποίηση της δέσμευσης της πόλης σας μέσω του ΣΔΕ
 • Γιατί ο Δήμος σας χρειάζεται Ενεργειακό Διαχειριστή
 • Συλλογή δεδομένων - προκλήσεις και λύσεις 
Twitter Conact Us Print