ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκθεση σχετικά με τα διαδικτυακά σεμινάρια

Το έργο 50000&1 SEAPs διοργάνωσε 4 σεμινάρια σχετικά την υλοποίηση με ολοκληρωμένο τρόπο της διαχείρισης της ενέργειας και του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

Τα σεμινάρια που αποσκοπούσαν στην αύξηση της συμμετοχής των ΤΑ, των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και των Υποστηρικτών και Συντονιστών του Συμφώνου των Δημάρχων, που ενημερώθηκαν και συμμετείχαν στο έργο 50000&1 SEAPs. Συνολικά 94 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα σεμινάρια που οργανώθηκαν.

Τα θέματα που επιλέχθηκαν για τα διαδικτυακά σεμινάρια αντικατοπτρίζουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις, όπως συζητήθηκαν και υπογραμμίστηκαν από τους συμμετέχοντες και τα οποία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο των ανοικτών εκπαιδευτικών σεμιναρίων του έργου. Αυτά περιλαμβάνουν:

1. Εστίαση στις προκλήσεις δεδομένων
2. Εστίαση στους δήμους που αναπτύσσουν ΣΔΑΕ
3. Εστίαση στη χρηματοδότηση ΣΔΕ+ΣΔΑΕ
4. Εστίαση στην παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εστίαση στην παρακολούθηση

23 Φεβρουαρίου 2017 – 15:00-17:00 CET

Αυτό το σεμινάριο παρουσίασε τον τρόπο υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στα Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας (ΣΔΕ) και τη Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης της ενέργειας όπως το ISO50001. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην εφαρμογή αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης σε Δήμους που διαθέτουν ήδη ένα ΣΔΑΕ ή ΣΔΑΕΚ: τι πρέπει να λάβουμε υπόψη, συμβουλές και εργαλεία, ποιος θα συμμετάσχει και διεθνείς ορθές πρακτικές.

Το διδακτικό μάθημα και οι εμπειρίες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μοιράστηκαν και συζητήθηκαν από ειδικούς.

Δήμοι, Περιφερειακές Αρχές, Υποστηρικτές και Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων, ενεργειακοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και τις συνδέσεις σε όλες τις παρουσιάσεις εδώ.

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εστίαση στη χρηματοδότηση ΣΔΕ+ΣΔΑΕ

3 Νοεμβρίου 2016 – 10:00-12:00 CET

Αυτό το σεμινάριο παρουσίασε τον τρόπο επιλογής χρηματοδότησης ή τη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση ενεργειών ενσωμάτωσης της Διαχείρισης της Ενέργειας (ΣΔΕ) και του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας σύμφωνα με πρότυπα διαχείρισης της ενέργειας όπως το ISO50001.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στα εξής: πώς να χρηματοδοτήσετε τις δραστηριότητες, τι να εξετάσετε, πώς να δημιουργήσετε ΣΔΙΤ και να μοιραστείτε τις καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη.

Δήμοι, Περιφερειακές Αρχές, Υποστηρικτές και Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων, ενεργειακοί φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα με τις συνδέσεις σε όλες τις παρουσιάσεις εδώ.

 

 


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εστίαση στην ανάπτυξη ΣΔΑΕ από Δήμους

22 Φεβρουαρίου 2016 – 10:00-12:00 CET

 

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασε πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας (ΣΔΕ) και τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια σύμφωνα με πρότυπα διαχείρισης της ενέργειας όπως το ISO50001. Το σεμινάριο εστίασε στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση σε Δήμους που δεν έχουν οριστικοποιημένο ΣΔΑΕ: πρώτα βήματα, συμβουλές και εργαλεία, ποιοι συμμετέχουν και καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη.

Δήμοι, Περιφερειακές Αρχές, Υποστηρικτές και Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων, ενεργειακοί φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα με τις συνδέσεις σε όλες τις παρουσιάσεις εδώ.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έμφαση στις προκλήσεις των δεδομένων

16 Σεπτεμβρίου 2015 – 10:00-12:00 CET

Αυτό το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασε πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας (ΣΔΕ) και τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια σύμφωνα με πρότυπα διαχείρισης της ενέργειας όπως το ISO50001. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στα θέματα συλλογής δεδομένων:

  • ποιος και πώς μπορεί να ζητήσει δεδομένα;
  • πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα που χρειαζόμαστε;
  • πώς να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις των δεδομένων; 

 

Δήμοι, Περιφερειακές Αρχές, Υποστηρικτές και Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων, ενεργειακοί φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς συμμετείχαν σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα με τις συνδέσεις σε όλες τις παρουσιάσεις εδώ.

Η μαγνητοσκόπηση του σεμιναρίου είναι διαθέσιμη εδώ.

Twitter Conact Us Print