2η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ @EUSEW 2016: "ENERGY MANAGEMENT for SUSTAINABLE ACTION PLANS"

16 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Αυτή η ανοικτή εκπαιδευτική συνεδρία είχε ως στόχο να υποστηρίξει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούν να ενσωματωθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) με τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε πρακτικά βήματα, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τεχνάσματα και εργαλεία από έμπειρους δήμους και Υποστηρικτές ΣΔΕ σχετικά με την προσέγγιση του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ. Παρουσιάστηκαν τα οφέλη της μεθοδολγίας του 50000&1 SEAPs καθώς και ο τρόπος εφαρμογής μιας προσέγγισης ΣΔΕ+ΣΔΑΕ, μέσω της ιεράρχησης των ενεργειών των Δήμων, της επιλογής της χρηματοδότησης και του τρόπου αποτελεσματικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

Δήμοι, Περιφερειακές Αρχές, Υποστηρικτές και Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το δωρεάν εργαστήριο. 

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ

 

Υλικό που παρουσιάστηκε

Anette Jahn, Head of Sector, EASME, European Commission : παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.  

Marco Devetta and Emanuele Cosenza, SOGESCA παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.   

Evi Tzanakaki, Kostas Sioulas, CRES παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.  

Patrycja Plonka, PNEC : παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.   

Carlos Ezquerra, ALBEA  : παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.   

Marika Rošā, EKODOMA : παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.   

Lucian Ostrovati, Sannicolau Mare (Romania) : παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.   

Pierre Crépeaux, Lorient (France)  : παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.   

Lazar Karamitev (Bulgaria) : παρακολουθείστε και κατεβάστε εδώ.   

 

 

 

Report on Open Centralised Training on EnMS+SEAP methodology for EU Municipalities and supporting structures

The 50000&1 SEAPs project has organized two Open Training Sessions addressing key actors - Local Authorities and their supporting structures with the objective of sharing knowledge and providing hands-on support to the set up and implementation of the
EnMS+SEAP approach.
The discussions highlighted how data collection remains a key barrier to be overcome in order to plan appropriately and consistently with a clear baseline. Not only data remain hard to access at an appropriate quality level, but often the cooperation with distribution operators remains simply on a voluntary basis instead of being regulated by law. This results in very diverse panorama through European States.

Read more here.

Available in: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Twitter Conact Us Print