1ο Κεντρικο Σεμιναριο Καταρτισης

2-3 Απριλίου 2014 - Πάδοβα, Ιταλία

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Υλικό που παρουσιάστηκε στο Σεμινάριο  

Emanuele Cosenza, SOGESCA: Integrating energy action planning and energy management systems Centralized Training Session Energy Management System + SEAP approach

Camillo Franco, SOGESCA: Integrating energy action planning and energy management systems Centralized Training Session Introduction to management systems and ISO 50001

Fabio Cervi, U.O. V.I.A. ed Energia: The Province of Modena and the Covenant of Mayors

Zygmunt Kuc, Municipality of Dzierzoniow: Energy Management System based on the PN-EN ISO 50001 - implementation in Dzierzoniow

Vicky Amenta, Municipality of Likovrisi-Pefki: ISO 50001 as a tool for better energy management and a more accurate SEAP: Likovrisi-Pefki's experience

Έκθση σχετικά με τα Τοπικά Σεμινάρια Κατάρτισης

Η διαδικασία κατάρτισης των συμμετεχόντων Δήμων ΣΔΕ αποτελεί βασικό πυρήνα της ανάπτυξης του έργου, οδηγώντας στην κατάρτιση εκπροσώπων από 76 μεμονωμένους δήμους (+ 1 Ομοσπονδία 11 Δήμων στην Ιταλία + 15 ενδοκοινοτικές αρχές στη Γαλλία). Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 64 τοπικά σεμινάρια κατάρτισης και στις 8 χώρες του προγράμματος: 24 στην Ιταλία, 8 στην Ελλάδα, 3 στη Λετονία, 3 στη Βουλγαρία, 12 στη Ρουμανία, 2 στην Πολωνία, 2 στην Ισπανία, 9 στη Γαλλία).

Διαβάστε περισσότερα για τα Τοπικά Σεμινάρια Κατάρτισης εδώ (στα Αγγλικά). Περίληψη διαθέσιμη σε: EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Twitter Conact Us Print