1η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΝΕΔΡΙΑ @EUSEW 2015: "ENERGY MANAGEMENT for SUSTAINABLE ACTION PLANS"

18 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες (Βέλγιο)

 

Δήμοι, Περιφερειακές Αρχές, Υποστηρικτές και Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το δωρεάν εργαστήριο. υτή η ανοικτή εκπαιδευτική συνεδρία είχε ως στόχο να υποστηρίξει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούν να ενσωματωθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) με τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε πρακτικά βήματα, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τεχνάσματα και εργαλεία από έμπειρους δήμους και Υποστηρικτές ΣΔΕ σχετικά με την προσέγγιση του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ.

 

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Υλικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας

Marco Devetta, SOGESCA and Emanuele Cosenza SOGESCA : The 50000&1 SEAPs´ approach for Local Governments

Zygmunt Kuc, Municipality of Dzierzoniòw : Energy Management System based on the PN-EN ISO 50001 - implementation in Dzierzoniòw

Vassiliki Amenda, Municipality of Likovrisi-Pefki : ISO 50001 as a tool for better energy management and a more accurate SEAP

Charlotte Spörndli, International Office European Energy Award : European Energy Awards

Siegfried Zoellner, ICLEI Europe : Optimizing energy use in cities through Smart Decision Support Systems

Christian Bottaro, Federazione dei Comuni del Camposampierese and Emanuele Cosenza, SOGESCA : EnMS for groups of Municipalities and joint SEAPs

Iudit Bere, Timisoara Municipality and Delia Coatarca, Denkstatt Romania : EnMS and already existing SEAPs

Miguel Reza and Monica Rivera,  Albea Transenergy : EnMS and SEAPs Development - Diputaciòn Ourense experience

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΔΕ+ΣΔΑΕ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το έργο 50000&1 SEAPs διοργάνωσε δύο Ανοικτές Εκπαιδευτικές Συνεδρίες απευθυνόμενες σε βασικούς παράγοντες - Τοπικές Αρχές και τις υποστηρικτικές δομές τους, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και την παροχή άμεσης υποστήριξης στη δημιουργία και εφαρμογή της προσέγγισης ΣΔΕ+ΣΔΕΠ.

Οι συζητήσεις υπογράμμισαν τον τρόπο με τον οποίο η συλλογή δεδομένων παραμένει βασικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί, προκειμένου να σχεδιαστεί κατάλληλα και με συνέπεια μια σαφής γραμμή αναφοράς. Όχι μόνο τα δεδομένα παραμένουν δύσκολα προσβάσιμα και σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, αλλά συχνά η συνεργασία με τους φορείς διανομής παραμένει απλώς σε εθελοντική βάση, αντί να ρυθμίζεται από το νόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ διαφορετική πανοραμική εικόνα από τα ευρωπαϊκά κράτη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ (στα Αγγλικά).

Περίληψη διαθέσιμη σε:EN| BG| EL| ES| FR| IT| LV| PL| RO

Twitter Conact Us Print