ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 50000&1 SEAPs

Τι μπορούν να σας προσφέρουν οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες; 

  • Μέσα για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την διατήρηση των ΣΔΑΕ σε όλη την Ευρώπη σε 40 επιλεγμένους δήμους από 8 διαφορετικές χώρες
  • Αναπαραγώγιμα εργαλεία για την επιτυχή ενσωμάτωση των ΣΔΑΕ στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ)
  • Αυξημένη αξιοπιστία έναντι τρίτων μέσω της αξιοποίησης του ΣΔΕ
  • Πρόσβαση σε ένα δίκτυο υποστήριξης οργανισμών και Δήμων που δουλεύουν μαζί για να προβάλουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους δήμους  

Αυτό το τμήμα είναι αφιερωμένο στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 50000& 1 SEAPs που οργανώνονται σε διεθνές επίπεδο. 

Διαβάστε περισσότερα για τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες από τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Συνεδρίες ανοικτής εκπαιδευτικής συνόδου εδώ:

Έκθεση σχετικά με τις Κεντρικές Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Συνεδρίες για δήμους της ΕΕ και υποστηρικτικές δομές, με στοιχεία ανάδρασης από τους συμμετέχοντες

 

Εκπαιδευτικες δρασεις ανα χωρα

Κάντε κλικ εδώ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα και υλικό σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στις χώρες στόχους του έργου.

Twitter Conact Us Print