What is 50000&1 SEAPs?

The 50000&1 SEAPs project provides a coherent approach to integrating Energy Management Systems (EnMS) with Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) according to energy management standards such as  ISO50001.

Why 50000&1 SEAPs?

The 50000&1 SEAPs approach helps municipalities to develop a policy for more efficient use of energy, and fix targets and objectives to meet this policy while reducing the energy bill.

Добре дошли в 50000&1SEAPs

ISO 50001, СУЕ и ПДУЕ

Приложението на ISO 50001 и други стандарти за управление на енергията допринася за улесняване усилията на общините по отношение на по-ефективното използване на енергията във всички сектори. Тези стандарти предвиждат как да се създаде, внедри, поддържа и подобри дадена система за управление на енергията, което позволява на организацията да постигне постоянен успех по отношение на енергийните характеристики, в това число ефективност, сигурност и потребление.

Проект 50000&1 SEAPs осигурява съгласуван подход за интегриране на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) със Системи за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с ISO 50001.

Прочетете повече.

Twitter Conact Us Print